Image default

24 maja 2022 r. mija 10. rocznica śmierci Jana Bogusza (1946-2012) nauczyciela, bibliotekarza, muzealnika, regionalisty, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

Karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Borchowie i  Oleszycach. Był wizytatorem – metodykiem, później zastępcą inspektora szkolnego ds. wychowania w Wydziale Oświaty PPRN w Lubaczowie. W latach 1981-1985 pracował w Muzeum Regionalnym PTTK w Lubaczowie. W 1985 r. objął stanowisko dyrektora MBP w Lubaczowie. Pod jego kierownictwem Biblioteka przeszła okres transformacji ustrojowej, odnowiony został księgozbiór, wprowadzono nowe technologie. W swojej działalności podkreślał rolę problematyki regionalnej. Był rzecznikiem poglądu, że patriotyzm najlepiej wyraża się w przywiązaniu do swego miasta i środowiska. Dał temu wyraz organizując dla młodzieży cykliczny konkurs „Wiem Wszystko o Swojej Miejscowości”. Jest autorem monografii Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie (2008).

Był działaczem społecznym: instruktorem ZHP, działaczem ZMS, lektorem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, działaczem TPD, członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Za pracę i działalność społeczną otrzymał liczne odznaczenia: Odznaka „Przyjaciel Dziecka”, Złota Odznaka Zasłużony Działacz LOK, Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych, Odznaka Honorowa PCK, Odznaka Za Zasługi dla Województwa Przemyskiego, Medal PTTK, Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami, dyplom i Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich W Dowód Uznania.

 

 

Powiązane:

Skip to content