Image default
Aktualności Oddział dla Dzieci Wyróżnione

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

Informujemy, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zostały wprowadzone nowe standardy ochrony dzieci. Dokument, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki dnia 29 marca 2024 roku, określa zasady i procedury mające na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska dla wszystkich naszych najmłodszych użytkowników.

Kluczowe elementy standardów ochrony dzieci:

 1. Bezpieczne relacje między dziećmi a personelem:
  • Wszyscy pracownicy, wolontariusze i stażyści są zobowiązani do traktowania dzieci z szacunkiem, uwzględniając ich godność i potrzeby.
  • Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie.
 2. Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci:
  • Biblioteka wprowadza procedury mające na celu identyfikację i odpowiednie reagowanie na sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.
 3. Procedury interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka:
  • Jasno określone zasady postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika, osobę trzecią, innego małoletniego lub opiekuna.
 4. Ochrona wizerunku dzieci:
  • Dzieciom zapewniona jest ochrona ich wizerunku, a jakiekolwiek formy jego utrwalania wymagają zgody opiekuna i zgłoszenia Dyrektorowi Biblioteki.
 5. Bezpieczeństwo w sieci:
  • Wprowadzono procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie.
 6. Aktualizacja standardów i kompetencje:
  • Standardy będą regularnie aktualizowane, a personel będzie odpowiednio szkolony w zakresie ich stosowania.

Działania podejmowane przez Bibliotekę

Przy wprowadzeniu tych standardów, Biblioteka zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do ciągłego monitorowania i poprawiania jakości opieki nad dziećmi. Dokumenty związane ze standardami ochrony dzieci są dostępne dla rodziców i opiekunów, którzy mogą zapoznać się z nimi na naszej stronie internetowej lub w siedzibie Biblioteki.

Zachęcamy do współpracy

Zapraszamy rodziców, opiekunów oraz wszystkich odwiedzających naszą Bibliotekę do współpracy i przestrzegania nowych standardów. Wspólnie możemy stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla wszystkich dzieci korzystających z naszych zasobów i usług.

Więcej informacji na temat standardów ochrony dzieci oraz pełny tekst dokumentu można znaleźć poniżej:

Standardy ochrony dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie

Powiązane:

Skip to content