Image default
Czytelnia dla Dorosłych

„Jednodniówka” Lubaczów 2024 – spotkanie autorskie

W piątek (15 czerwca 2024) w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie promujące czasopismo „Jednodniówka” – Lubaczów 2024”. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Dni Lubaczowa.

Podczas spotkania o swojej pracy nad tworzeniem tej publikacji opowiedziało kilku prelegentów. Jako pierwszy wystąpił Marek Małecki, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Mówił o procesie powstawania kolejnego numeru od momentu nawiązania współpracy z autorami, aż po jego wydruk. Wiele ciepłych słów skierował do całego zespołu redakcyjnego, a zwłaszcza pana Janusza Mazura, który koordynuje pracę autorów i grafików. Docenił zaangażowanie, pracowitość, fachowość oraz dbanie o każdy szczegół i detal.

Następnie głos zabrał Janusz Waldemar Zubrzycki. Przedstawił koleją część tworzonego przez siebie cyklu tekstów pt. „Lubaczów na łamach prasy”, w którym zamieszczone są wybrane artykuły dotyczące Lubaczowa pochodzące z takich czasopism jak „Gazeta Lwowska”, „Dziennik Lwowski”, „Gazeta Narodowa”, „Gazeta Polska” powstałe w XIX i XX w. Wiele uwagi poświęcił „Gazecie Lwowskiej” jako publikacji, która początkowo była skierowana tylko do urzędników i zamieszczała głównie ogłoszenia i relacje z obrad sejmu, lecz z czasem stała się pismem dla szerszego grona odbiorców.

Maria Magoń swoje wystąpienie zapoczątkowała stwierdzeniem, że „Każdy dzień, każda minuta i sekunda jest historią”, że tak jak my dziś piszemy o wydarzeniach i osobach, które ważne były dla naszego miasta w przeszłości, tak za parę lat ktoś napisze o nas. Mówiła o swojej pasji, jaką jest historia Kresów i o działaniach, dzięki którym może tę pasję realizować i przybliżać innym „Fenomen Kresów” z ich trudną historią i unikatowym pięknem. W jednym ze swych artykułów porusza tematykę Wilna i Wileńszczyzny. Opisuje w nim także podróż członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na tereny Kresów północno – wschodnich oraz ich udział w uroczystych obchodach Święta 3 Maja przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Matki. Drugi artykuł dotyczy kolejnej pasji autorki jaką jest teatr. Prezentuje w nim pracę amatorskiego teatru „Uno”, działającego przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie pod czujnym okiem Grażyny Bielec, instruktor teatralnej.

Ostatnim prelegentem był Adam Swatek-Czernecki. W swoim artykule zaprezentował sylwetkę księdza Tadeusza Rudnika. Opisał go jako człowieka o gołębim sercu, wielkiego patriotę, aktywnego działacza społecznego, harcerza i sportowca. Przedstawił jego bogate życie, pobyt za granicą (w Kanadzie i USA), liczne podróże (do Lwowa, Rzymu, Madjugorie), a także wielkie zaangażowanie w pomoc rodakom w Polsce i na Ukrainie. Podkreślał dobroć, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, ciekawość świata i ludzi, miłość do Polski i Kościoła.

O innych artykułach zamieszczonych w ostatnim numerze „Jednodniówki” mówiła Katarzyna Pelc-Antonik, dyrektor MBP w Lubaczowie. Były to teksty dotyczące działalności naszej Biblioteki, współrealizowanych przez nas projektów „Sprawiedliwi Ziemi Lubaczowskiej”, „Kresowe wspomnienia” oraz 10 lat Dyskusyjnego Klubu Książki. Nie zabrakło wspomnień o osobach, które odeszły w ostatnim roku, Jerzym Tabaczku – lekarzu, społeczniku, regionaliście, Marii Bukowej – pierwszej dyrektor lubaczowskiej biblioteki, Małgorzacie Klimkiewicz – nauczycielce i społeczniczce, ambasadorce polskości w Niemczech, Reginie Adamowicz – prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Lubaczowie.

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i opinii, a także do bliższego kontaktu czytelników z autorami czasopisma, którzy mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości oraz podzielenia się uwagami z publicznością.

Powiązane:

Skip to content