Image default

W środę (14 grudnia 2022) odbyło się uroczyste podsumowanie XXV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”, który jako jeden z najstarszych w powiecie lubaczowskim niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli ze szkół naszego powiatu.

Uroczystość zainaugurował występ artystyczny pana Marka Majchera, nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie.

Następnie Katarzyna Pelc – Antonik, dyrektor biblioteki  serdecznie powitała wszystkich przybyłych na ogłoszenie wyników gości: przedstawicieli władz samorządowych, młodzież, nauczycieli, dyrektorów szkół, członków jury. Przypomniała historię konkursu, jego główne cele i założenia oraz inicjatorów i osoby zaangażowane w realizację poszczególnych edycji – m.in. śp. Romana Ogryzłę i śp. Jana Bogusza.

Później przystąpiono do podsumowania i ogłoszenia wyników tegorocznej edycji. W tym roku w sumie na konkurs wpłynęło 66 prac (11 historycznych, 36 plastycznych, 19 kompletów zdjęć), 65 uczniów, przygotowanych przez 25 nauczycieli z 17 szkół z terenu powiatu lubaczowskiego. Wyboru najlepszych prac dokonało profesjonalne jury, osoby bezstronne, niezwiązane z żadną szkołą. Byli to historycy z naszego regionu oraz lokalni plastycy i fotograficy.

Prace historyczne:
W skład komisji historycznej weszli:
przewodniczący – Dariusz Sałek – historyk, adiunkt Muzeum Kresów w Lubaczowie,
dr Zygmunt Kubrak – historyk, regionalista, miłośnik ziemi lubaczowskiej, emerytowany dyrektor Muzeum Kresów,
Ryszard Antonik – historyk, emerytowany dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie,
Po dokonaniu oceny prac i analizie punktacji komisja postanowiła przyznawać nagrody i wyróżnienia:

I miejsce
Bartosz Bosak – za pracę pt. „Żarna historii nadal mielą… … wzruszającą podróż Ory Regev do korzeni” – op. Ewa Swatek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie.

II miejsce
Judyta Dyś – za pracę pt. „Żołnierskie wędrówki Józefa Ważnego na szlakach II wojny światowej – op. Renata Kubrak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie.

III miejsce
Julia Leja – za pracę pt. „Obchody rocznicy Bitwy pod Oleszycami” – op. Monika Garbacz z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.

Wyróżnienia otrzymali autorzy dwóch prac:
Igor Furgała – za pracę pt. „Najazd Tatarów na ziemie lubaczowskie oraz ich okolice w 1672 roku” – op. Zygmunt Krasiński z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.
Marianna Pieróg – za pracę pt. „Uroczystości w lesie Niwki” – op. Janusz Grechuta z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.

W sumie komisja nagrodziła 3 prace i wyróżniła 2. Nagrody przyznano 5 osobom. Komisja przyznała także wyróżnienie specjalne. Jest to praca Oliwii Furgały pt. „Kornagi kiedyś, Dąbrowa dziś” – opiekun Agnieszka Cisło-Hryniuk z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Nagrodami za I, II , III miejsce były nagrody pieniężne. I miejsce – 400 zł , II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł.
Protokół komisji historycznej „Wiem wszystko o mojej miejscowości 2022”

Prace plastyczne:
W skład komisji plastycznej weszli:
przewodniczący – Janusz Szpyt – artysta plastyk z Lubaczowa, który przez wiele lat pełnił funkcję instruktora w MDK Lubaczowie,
Stanisław Sobczyk – artysta plastyk, emerytowany instruktor MDK w Lubaczowie.
Po dokonaniu oceny prac jurorzy postanowili nagrodzić następujące osoby:

I miejsce
Natalia Sojecka za pracę pt. „Cerkiew w Cewkowie” wykonaną pod kierunkiem p. Elżbiety Zając ze Szkoły Podstawowej w Cewkowie.

II miejsce
Maja Mamczura za pracę pt. „Lachy za San” wykonaną pod kierunkiem p. Marty Zabrońskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

III miejsce
Vanessa Cozac za pracę pt. „Nauczyciel, kierownik szkoły Podstawowej w Młodowie wykonaną pod kierunkiem p. Aldony Zaborniak z Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Młodowie.

Wyróżnienia otrzymali:
Kacper Felerski za pracę pt. „Cerkiew w Starym Dzikowie” wykonaną pod kierunkiem p. Iwony Pelc-Żurawel z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
Judyta Dyś za pracę wykonaną pod kierunkiem p. Renaty Antochów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie.

W sumie komisja nagrodziła 3 prace i wyróżniła 2. Nagrody przyznano 5 osobom. Nagrodami za I, II, i III miejsce są nagrody pieniężne I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce 100 zł.
Protokół komisji plastycznej „Wiem wszystko o mojej miejscowości 2022”

Prace fotograficzne:
W skład komisji fotograficznej weszli:
Tomasz Michalski – przewodniczący – fotograf, miłośnik Roztocza i ziemi lubaczowskiej,
Henryk Wacnik – od wielu lat właściciel studia fotograficznego, fotograf, filmowiec.
Po dokonaniu oceny kompletów zdjęć komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby:

I miejsce
Szymon Kudyba
za komplet fotografii pt. „Pomiędzy niebem a ziemią” wykonany pod kierunkiem p. Anny Mazur ze Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej.

II miejsce
Katarzyna Jastrzębska
za komplet fotografii pt. „Zespół kościelno-klasztorny w Wielkich Oczach Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach” wykonany pod kierunkiem p. Eweliny Pióro z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach.

III miejsce
Emilia Hałucha
za komplet fotografii pt. „Zapomniane w czasie piękno” wykonany pod kierunkiem p. Haliny Zaniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.

Wyróżnienia otrzymali
Anna Jastrzębska za komplet pt. „Zdjęcie Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach” wykonany pod kierunkiem p. Eweliny Pióro z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach.
Bartosz Bosak za komplet pt. „Cerkiew św. Dymitra w Szczutkowie””– pod kierunkiem p. Haliny Zaniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.
Milena Skalij za komplet pt. „Lubaczów” – pod kierunkiem p. Tymoteusza Furgały ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach.
Martyna Kostek za komplet pt. „Murowana historia – Dwór Gnoińskich w Nowym Siole” – pod kierunkiem p. Marty Zabrońskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Nagrodami za I, II, i III miejsce są nagrody pieniężne. I miejsce – 200 zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł.
Protokół komisji fotograficznej „Wiem wszystko o mojej miejscowości 2022”

Dodatkowo wszystkie osoby nagrodzone otrzymały statuetki i nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a nauczyciele podziękowania. Nagrodzone zostały osoby, które posiadają talent plastyczny i ujawniły go tworząc niezwykłe obrazy inspirowane zabytkami oraz krajobrazem naszych terenów, te które wykazały się ogromną wrażliwością i uchwyciły piękno regionu w obiektywie oraz te, które swoje zaangażowanie, pracowitość, rzetelność i pomysłowość skoncentrowały na tworzeniu historycznych prac multimedialnych.

Kończąc uroczystość dyrektor biblioteki raz jeszcze podziękowała wszystkim za udział w konkursie i zaprosiła do obejrzenia nagrodzonej prezentacji – Bartosza Bosaka pt. „Żarna historii nadal mielą… … wzruszającą podróż Ory Regev do korzeni”.

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu były następujące instytucje:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie,
Urząd Miasta Lubaczów,
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie,
Muzeum Kresów w Lubaczowie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Powiązane:

Skip to content