Image default

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie zaprasza młodzież szkół średnich i szkół podstawowych (klasy 7-8) z terenu powiatu lubaczowskiego do udziału w XXV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”. Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości artystycznej wśród czytelników, pobudzanie wyobraźni młodzieży, podjęcie próby samodzielnej twórczości historycznej, plastycznej oraz fotograficznej, kształtowanie więzi z miejscem zamieszkania oraz zainteresowanie historią i dniem dzisiejszym najbliższej okolicy.

Na prace z kompletem dokumentów czekamy do 4 listopada 2022 r. O dokładnym terminie i sposobie odbioru nagród poinformujemy na naszej stronie internetowej. Dyrektorzy szkół zostaną także zawiadomieni listownie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wszystkich zainteresowanych konkursem informujemy, że wiele publikacji dotyczących tematyki konkursu znaleźć można w zbiorach naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

Regulamin XXV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Propozycje tematów

Powiązane:

Skip to content