Image default

Zapraszamy do udziału już w VI edycji Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Leśnej „Leśne Potyczki”, który odbędzie się w ramach wspólnego przedsięwzięcia Nadleśnictwa Lubaczów oraz naszej Biblioteki. Turniej skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu lubaczowskiego.

Celem Turnieju jest zachęcanie uczestników do zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu przyrodniczo-leśnego oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania leśnej fauny i flory. Dodatkowo, Turniej ma na celu kształtowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz postaw proekologicznych wśród uczniów, a także integrowanie ich oraz wymianę doświadczeń między szkołami w zakresie edukacji leśnej.

Tematyka Turnieju obejmuje wiedzę z dziedziny nauk przyrodniczych i leśnych, biologii, ekologii, ochrony przyrody, ochrony lasu i środowiska przyrodniczego. Uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością podstawowych gatunków drzew, roślin i zwierząt leśnych oraz umiejętnością rozpoznawania ich na podstawie ilustracji. Dodatkowo, na etapie międzyszkolnym uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą praktyczną z zakresu pracy leśnika.

Organizacja Turnieju przewiduje dwa etapy. Pierwszy, eliminacje szkolne, odbędzie się 20 maja o godzinie 10:00 w szkołach, które zadeklarują chęć uczestnictwa. Drugi etap, czyli międzyszkolna rywalizacja, zaplanowana jest na 12 czerwca o godzinie 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.
Termin zgłoszenia chęci uczestnictwa upływa 30 kwietnia 2024 r.

Nagrody przewidziane dla uczestników oraz szkół, których reprezentanci zdobędą pierwsze miejsca w Turnieju, obejmują m.in. nagrody finansowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów.

Szczegółowy regulamin Turnieju można znaleźć na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie oraz Nadleśnictwa Lubaczów.

Regulamin VI edycji Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Leśnej 2024 „Leśne Potyczki”
Złącznik 1: Deklaracja szkoły chęci uczestnictwa w Turnieju
Załącznik 2: Klauzula informacyjna Uczestnika Turnieju
Załącznik 3: Zgoda na przetwarzanie danych Uczestnika Turnieju
Załącznik 4: Protokół Komisji Konkursowej z I etapu Turnieju

Powiązane:

Skip to content