Image default

W poniedziałek (20 czerwca 2022) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbyło się spotkanie „Historia Straży Pożarnych na terenie powiatu lubaczowskiego”. Podczas spotkania swoje prezentacje wygłosiły osoby związane ze Strażą Pożarną poprzez działalność społeczną lub swoje miejsce pracy. Byli to: Edward Dziaduła, publicysta, autor książek, redaktor Kresowiaka Galicyjskiego, były członek Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Zarządu OSP w Cieszanowie, mł. bryg Wojciech Wus p.o. komendanta PSP w Lubaczowie oraz Leszek Król Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP.

Jako pierwsza wystąpiła Katarzyna Pelc-Antonik, która omówiła publikacje dotyczące lubaczowskiej Straży Pożarnej znajdujące się w zbiorach MBP. Były to takie książki jak: „Straż pożarna wczoraj i dziś. 20 lat Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpaciu” autorstwa Romana Petrykowskiego, „Pod znakiem Św. Floriana. Zarys dziejów ochotniczych straży pożarnych w powiecie Lubaczowskim” autorstwa Zygmunta Kubraka, „Niemstów. Zarys dziejów wsi i ochotniczej straży pożarnej”, „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszycach (1882-2014)” autorstwa Tomasza Roga, „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej (1920-2015)” autorstwa Agnieszki Chomyszyn oraz „Ochotnicze straże pożarne na ziemi lubaczowskiej. Zarys dziejów” autorstwa Mariana Bobeckiego,

Następnie głos zabrał Edward Dziaduła, który opowiadał o historii powstania straży na terenie powiatu lubaczowskiego. Przybliżył najważniejsze dokumenty regulujące funkcjonowanie Straży Pożarnej w okresie galicyjskim oraz w II RP. Mówił także o etosie strażaka, jego zadaniach, istocie służby, wyposażeniu. Podkreślał, że strażak to człowiek, na którego można liczyć w potrzebie, a Straż Pożarna to organizacja pożytku publicznego ciesząca się największym zaufaniem społeczeństwa i wielopokoleniową tradycją.

Kolejna prezentacja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym współczesnego funkcjonowania jednostek strażackich. Wygłosił ją Wojciech Wus, który omówił najważniejsze zadania strażaków wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Słuchacze dowiedzieli się, że ich zakres obejmuje nie tylko pożary, ale też wypadki, katastrofy i klęski żywiołowe, ponadto ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne i przedmedyczne. W zestawieniu statystycznym prelegent ukazał katalog interwencji lubaczowskich strażaków na przestrzeni ostatnich lat. Najwięcej z nich dotyczyło zagrożeń miejscowych innych niż pożary (np. wypadków, podtopień, usuwania szkód spowodowanych siłami natury lub innych sytuacji awaryjnych). Następnie pokrótce zaprezentował nowe wyposażenie PSP w Lubaczowie tj. wozy strażackie, motopompy, przecinarki, generatory prądu, sikawki, a także umundurowanie i odzież strażacką.

Ostatnia prelekcja poświęcona była Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie powiatu lubaczowskiego. Podczas swojej wypowiedzi Leszek Król omówił dystynkcje członków OSP oraz medale i odznaczenia. Mówiąc o strażakach – ochotnikach zaznaczył, że większość z nich wykonuje tę służbę z potrzeby serca, z wewnętrznej konieczności, aby być tam, gdzie zagrożeni ludzie potrzebują pomocy.

Podczas spotkania można było zakupić książkę autorstwa Edwarda Dziaduły pt. „Dzieje ochotniczej straży pożarnej w Cieszanowie 1870 – 2020” oraz otrzymać bezpłatnie egzemplarz publikacji „Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszanowie. Zarys dziejów” autorstwa Mariana Ważnego i Pawła Płonczyńskiego.

Powiązane:

Skip to content