Image default
Czytelnia dla Dorosłych

Spotkanie z autorami i promocja „Jednodniówki”

W piątek (16 czerwca 2023) w naszej bibliotece odbyło się spotkanie promujące czasopismo „Jednodniówka” – Lubaczów 2022/2023”. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Dni Lubaczowa. W spotkaniu uczestniczyli autorzy artykułów oraz członkowie zespołu redakcyjnego.

“Jednodniówka” to inicjatywa, która ma na celu promowanie i wspieranie rozwoju Lubaczowa, podkreśla nasze lokalne dziedzictwo, kulturę oraz rozwój społeczności. Porusza różne kwestie dotyczące naszego miasta, takie jak historia, gospodarka, architektura, sztuka oraz ważne inicjatywy społeczne. Wydawana jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej oraz Urząd Miejski w Lubaczowie. Teksty publikowane są w kilku działach tematycznych: „Kalendarium” (omówienie rocznic historycznych), „Lubaczowski kalejdoskop” (aktualne wydarzenia społeczne i kulturalne), „Portrety” (sylwetki zmarłych, zasłużonych mieszkańców), „W kręgu sacrum” (wydarzenia z życia religijnego), „Spotkania z zabytkami” (przedstawienie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego). Jednodniówka, bogata w różnorodne wiadomości oraz liczne ilustracje, ze starannie opracowaną szatą graficzną, cechująca się wysokim poziomem merytorycznym oraz ciekawą, przykuwającą uwagę formą nazywana jest „Małym Rocznikiem Lubaczowskim”.

Podczas spotkania o swojej pracy nad tworzeniem tej publikacji opowiedziało kilku prelegentów. Jako pierwszy wystąpił Marek Małecki, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Mówił o historii czasopisma oraz procesie powstawania kolejnych numerów od momentu nawiązania współpracy z autorami, aż po wydruk magazynu. Następnie głos zabrał Janusz Mazur, redaktor naczelny Jednodniówki, który czuwa nad całością magazynu, koordynuje pracę autorów i grafików.

Swoje artykuły z najnowszego i wcześniejszych numerów czasopisma zaprezentowali: Janusz Waldemar Zubrzycki, Maria Magoń, Adam Kubrak i Adam Łazar. Janusz Waldemar Zubrzycki opowiedział o tworzonym przez siebie cyklu tekstów „Lubaczów na łamach prasy”. Maria Magoń scharakteryzowała swoje artykuły jako łączące przeszłość z teraźniejszością. Mówiła o konieczności opisywania bieżących wydarzeń w kontekście historycznym. Tak też ukazała wsparcie okazane przez mieszkańców Lubaczowa naszym sąsiadom zza wschodniej granicy w artykule „Pomoc Ukrainie” i konieczność zachowania w pamięci lokalnych bohaterów pisząc „Morti sunt, ut liberi vivamus – Polegli, byśmy mogli żyć”. Kolejną prezentację przeprowadził Adam Kubrak, który opowiedział o bogatej historii lubaczowskiego cmentarza oraz sylwetkach kilku znamienitych Lubaczowian, a zwłaszcza Jana Jaroszewicza: rzemieślnika – artysty. Jako ostatni wystąpił Adam Łazar opowiadający o dziale tematycznym „W kręgu sacrum”, w który przypomina sylwetki wybitnych duchownych katolickich związanych z naszym miastem oraz opisuje życie Kościoła, np. relacje z Pielgrzymki Samorządowców do Sanktuarium w Lubaczowie, otwarcie Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej, czy poświęcenie dzwonów w kościele pw. św. Karola Boromeusza.

Powiązane:

Skip to content