Image default
Czytelnia dla Dorosłych

Bardzo Młoda Kultura – spotkanie informacyjne

W dniu 16 kwietnia 2024 r. w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone trzyletniemu projektowi Narodowego Centrum Kultury w Przemyślu o nazwie „Bardzo Młoda Kultura”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli lokalnych instytucji kulturalnych i oświatowych, organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych współpracą w ramach projektu.

Podczas spotkania przedstawiona została szczegółowa koncepcja i regulamin projektu, który ma na celu promowanie kultury wśród młodych ludzi poprzez organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych, warsztatów artystycznych oraz spotkań z twórcami kultury. Jednym z głównych założeń projektu jest stworzenie platformy do współpracy kulturalnej między różnymi podmiotami i młodzieżą. Uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i wspólnie realizować innowacyjne projekty.

Po zapoznaniu się ze szczegółami projektu (takimi jak np. kwota dofinansowania, terminy i tematy szkoleń, koncepcje partnerstwa, zasady współpracy), uczestnicy spotkania wyrażali entuzjazm oraz gotowość do zaangażowania w projekt „Bardzo Młoda Kultura” i wnoszenia swojego wkładu w jego realizację poprzez udział w otwartym konkursie na partnerstwa lokalne, w skład których wchodzić będą grupy młodzieży z Lubaczowa.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem dyskusji. Wszyscy uczestnicy wyrazili nadzieję na owocną współpracę i sukces projektu „Bardzo Młoda Kultura”.

Powiązane:

Skip to content