Image default

Grupa Nieformalna Pasjonaci Historii Regionalnej, składająca się z pracowników MBP w Cieszanowie zaprasza na projekcję filmu „Ocalony z Katynia. Niezwykła historia Władysława Jana Furtka”, która odbędzie się 27 października 2022 r. w Czytelni dla Dorosłych MBP w Lubaczowie. Pochodzący z Cieszanowa bohater był jeńcem w obozie w Kozielsku w czasie II wojny światowej. Władysław Jan Furtek znalazł się w szczęśliwej grupie osób, którym udało się uniknąć rzezi.

Tak wspominał warunki panujące w niewoli: „Wyżywienie było w tych obozach marne. Otrzymywaliśmy je nierównomiernie ani co do ilości, ani co do czasu. Składało się tylko z kawałka chleba i 2-krotnie na dobę zupy z soczewicą. Mieszkaliśmy w barakach drewnianych, nieopalanych, nieszczelnych. Do spania nie mieliśmy koców, tak że przymrozki, wtedy już panujące, dawały nam się we znaki, a nawet spowodowały u niektórych ludzi zapalenie płuc.” Jego relacja w sprawie zbrodni katyńskiej została spisana i stanowi świadectwo prawdy o zbrodni katyńskiej. Ukazała się w „Dzienniku Polskim” wydanym w Londynie w 1943 roku, a także w książce „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”.
Niewiele wiadomo o dalszych losach Władysława Jana Furtka. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie podjął studia. Przez pewien czas mieszkał w Londynie. 2 lipca 1949 roku otrzymał obywatelstwo brytyjskie. W okresie późniejszym przeniósł się do Szkocji, gdzie zmarł 13 czerwca 1985 roku. Postać urodzonego w Cieszanowie Władysława Jana Furtka stanowi o odwadze i ważnym świadectwie w świetle zbrodni katyńskiej. Oprócz filmu została wydana broszura „Ocalony z Katynia. Niezwykła historia Władysława Jana Furtka”, którą otrzymują bezpłatnie uczestnicy spotkania.

Grupę nieformalną Pasjonaci Historii Regionalnej tworzą pracownicy MBP w Cieszanowie: Urszula Kopeć-Zaborniak, Małgorzata Łachowska oraz Tomasz Róg.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem zadania jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze

Powiązane:

Skip to content