Image default

W dniu 1 sierpnia 2022 w MBP odbyło się spotkanie pt. „Cyprian Kamil Norwid i ukraińska szkoła romantyczna” zorganizowane w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów z Mariuszem Olbromskim – polonistą, filologiem klasycznym, muzealnikiem, działaczem kultury, członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Podczas spotkania prelegent opowiadał o ukraińskiej szkole polskiego romantyzmu, która wyrosła z polsko-ukraińskiej historii. Tworzyli ją polscy poeci nurtu romantyzmu. Byli to m.in. Antoni Malczewski, Józef Bohdan Zaleski, Aleksander Tyszyński, Seweryn Goszczyński, Aleksander Groza, Michał Czajkowski. Sympatyzowali z nimi także trzej wybitni polscy romantycy – Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid. Poezja „szkoły ukraińskiej” podejmuje tematy z dziejów i kultury ludowej Ukrainy. Nawiązuje do ukraińskiego stepowego pejzażu, legend i folkloru.

Nasz Gość zaprezentował także swoją najnowszą książkę pt. „Cień Norwida”. Publikacja ta składa się z dwóch części. Pierwsza jest relacją autora z wyjazdu do Paryża i pobytu w Zakładzie św. Kazimierza, w którym Norwid spędził ostatnie lata swego życia. Druga zaś, to poemat poetycki zawierający refleksje, myśli i wrażenia jakie zrodziły się w tym miejscu.

Mariusz Olbromski jest laureatem wielu konkursów literackich, autorem kilkunastu książek, w tym m.in. o Kresach: „Dwie podróże”, „Niepojęte, niewysłowione”, „W poszukiwaniu zagubionych miejsc”, „Poemat jednej nocy”, „Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy”, „Róża i Kamień” oraz albumu będącego zarazem zarysem historii literatury „Śladami słów skrzydlatych. Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach południowych dawnej Rzeczypospolitej”.

Zwany jest niekiedy przez krytykę „poetą pamięci kultury” lub “poetą Kresów”. Mariusz Olbromski jest orędownikiem ochrony polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego w regionie przygranicznym i na terenie obecnej Ukrainy. Ponadto jest inicjatorem i współorganizatorem odbywających się od wielu lat spotkań w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz w innych miejscowościach na terenie Ukrainy i Polski, noszących nazwę Dialog Dwóch Kultur.

Za swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury został uhonorowany wieloma odznaczeniami: węgierskim Krzyżem Oficerskim I Klasy, srebrnym Krzyżem Zasługi dla Kultury „Gloria Artis”, Krzyżem Oficerskim „Semper Fidelis” przyznanym przez Zarząd Główny Kombatantów NSZZ ”Solidarność”. Otrzymał również odznakę „Za Zasługi dla Kultury Polskiej”, a za ochronę polskiego dziedzictwa narodowego na terenie Ukrainy „Złoty Medal za Opiekę nad Zabytkami”; również złotą odznakę ” Za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie”.

Powiązane:

Skip to content