English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych, Minione wydarzenia, Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych

Moja roztoczańska Niepodległa

54

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie jest jedną z instytucji, która otrzymała uznanie komisji oceniającej i w ramach Funduszu Patriotycznego – Niepodległość po polsku – edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na realizację projektu “Moja roztoczańska Niepodległa”.

Kiedy MBP w Lubaczowie starała się o środki na realizację zadania nic nie wskazywało na to, że tak blisko nas wybuchnie wojna, że dzisiaj jeszcze bardziej swoim codziennym zaangażowaniem dajemy świadectwo człowieczeństwa i patriotyzmu. Także dzisiaj, patrząc na miliony uchodźców widzimy, jak ważna dla każdego narodu jest wolność i niepodległość, że za te wartości przelewana jest krew i oddawane życie.

Od marca do czerwca MBP w Lubaczowie zorganizuje szereg wydarzeń służących wzmacnianiu lokalnej wspólnoty w oparciu o działania popularyzujące wiedzę na temat odzyskania niepodległości oraz promujące postawy patriotyczne. Co znaczy być patriotą w XXI w.? Czy w obecnych czasach żyją bohaterowie? Jak dzisiaj kształtować postawy patriotyzmu?

To tylko niektóre pytania, na które nie ma łatwej odpowiedzi.

W ramach projektu zrealizowany zostanie: konkurs „Moja Roztoczańska Wolność„, którego celem jest kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela, wrażliwego na piękno roztoczańskiej przyrody, kultury i historii. Za jego pośrednictwem organizatorzy chcieliby ukazać narodową historię jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które mogą stać się inspiracją twórczą dla kolejnych pokoleń. Dzisiaj wolność i niepodległość wielu z nas traktuje jako rzecz oczywistą. Dzięki naszym przodkom, nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne życie. Obecnie wyrazem naszego patriotyzmu jest dbałość o rozwój artystyczny, intelektualny, prowadzenie zdrowego stylu życia, uczciwość, unikanie wulgaryzmów, wspieranie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie i otwartość na drugiego człowieka, czy wreszcie szacunek do języka, historii i kraju, w którym żyjemy. Można by rzec tylko tyle i aż tyle. Dlatego organizacja wydarzeń takich jak konkurs i pokonkursowy wernisaż czy wieczór poezji będą miały za zadanie nie tylko budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, ale także będą wzmacniały w świadomości mieszkańców regionu jego wartość, potrzebę jego utrwalania i ochrony.

Rajdem rowerowym „Szlakiem Niepodległej” organizatorzy chcieliby w niekonwencjonalny sposób upowszechniać wiedzę o historii i dziedzictwie Polski. Ziemia Lubaczowska jest bogata w pamiątki z okresu, kiedy Polska odzyskała Niepodległość, a wspólny wyjazd rowerowy po miejscach pamięci przyczyni się do zwiększenia wiedzy na ten temat wśród mieszkańców naszego regionu. Głównym celem rajdu będzie oddanie hołdu Polakom, którzy wnieśli wkład w odzyskanie przez Polskę wolności, zaprezentowanie jego uczestnikom miejsc i symboli z przeszłości upamiętniających te wydarzenia. Rajd będzie miał także za zadanie promowanie wolnego czasu w oparciu o upowszechnianie czytelnictwa oraz wiedzy historycznej.

Wyjazd studyjny do Zamościa i Komarowa „Roztoczańskie ślady Niepodległości” skierowany będzie do grupy 20 bibliotekarzy z terenu powiatu lubaczowskiego. Poznanie historii i miejsc w szerszym kontekście pozwoli bibliotekarzom w przyszłości skierować działania edukacyjne do uczniów w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wyjazdu.

Wszystkich mieszkańców regionu zachęcamy do udziału w wydarzeniach związanych z projektem “Moja roztoczańska Niepodległa”.

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności