Image default

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zaprasza na spotkanie z ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim oraz prof. dr hab. Magdaleną Pyter, które odbędzie się 4 lutego o godz. 17:00 w Czytelni dla Dorosłych MBP w Lubaczowie.

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – specjalista w zakresie prawa rzymskiego, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W 1978 ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studia prawa kanonicznego w zakresie prawa rzymskiego. W 1985 podjął pracę w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL. W 1989 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1996 stopień doktora habilitowanego. W latach 1999–2004 był prodziekanem, a w latach 2004–2012 dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2009 uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. W 2012 został wybrany rektorem KUL. 5 maja 2016 wybrano go na to stanowisko na drugą kadencję trwającą do roku 2020.

Prof. dr hab. Magdalena Pyter – polska prawnik, profesor nauk prawnych, specjalistka w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego. W 1995 ukończyła studia z zakresu prawa kanonicznego, a w 2000 studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2002 otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna uzyskała w 2011 na rodzimym wydziale stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: historia prawa. Była zatrudniona na Wydziale Administracyjno-Prawnym w Akademii Polonijnej w Częstochowie (2003–2005), na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004–2005) i na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (2005–2011). W 2011 została adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w 2012 została profesorem nadzwyczajnym na tym wydziale i dyrektorem Instytutu Administracji (funkcję tę pełniła do 2016). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lipca 2021 r.  otrzymała tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Powiązane:

Skip to content