Image default
Czytelnia dla Dorosłych Konkursy

Mistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023

W czwartek, 26 października 2023 r. odbyła się rywalizacja o tytuł „Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie i Miejską Bibliotekę Publiczną pod honorowym patronatem Zenona Swatka, Starosty Powiatu Lubaczowskiego oraz Krzysztofa Szpyta, Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Celem konkursu było nie tylko sprawdzenie umiejętności ortograficznych oraz gramatycznych uczestników, ale także promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych oraz rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach wiekowych, tj. osoby do 25 roku życia, osoby w wieku 26-49 lat, osoby w wieku 50 lat i więcej. Do zmagań ortograficznych zgłosiło się 27 osób (12 osób w kategorii wiekowej do 25 lat, 12 osób w kategorii 26-49 lat, 3 osoby w kategorii 50 lat i więcej).

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której skład weszli: Natalia Kopytko, (przewodnicząca jury), Barbara Bednarczyk, Ewa Żuk – nauczycielki LO w Lubaczowie oraz Katarzyna Pelc-Antonik – dyrektor MBP w Lubaczowie (członkinie jury).

W kategorii do 25 lat tytuł:
„Mistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023” otrzymała Martyna Kostek
„Wicemistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023” otrzymał Radosław Bułas

W kategorii wiekowej 26-49 lat tytuł:
„Mistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023” otrzymał Kamil Bułas
„Wicemistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023” otrzymała Elżbieta Snopkowska

W kategorii wiekowej 50 lat i więcej tytuł:
„Mistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023” otrzymał Zygmunt Gmyrek
„Wicemistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023” otrzymała Jadwiga Łachowska

Nagrodami w konkursie były nagrody pieniężne i rzeczowe.

Mistrzowie Ortografii otrzymali po 500 zł, ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Każdy z laureatów konkursu otrzymał również nagrody rzeczowe – pamiątkowy dyplom i książki, ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie.

Podsumowując dyktando komisja stwierdziła, że „najstarsi mieli trudności z anglicyzmami, młodzież nie zna takich słów jak „żonkoś”, „pacholęta”. Potwierdza to, iż język jest żywy, ewoluuje na naszych oczach!”

Treść dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023
Protokół konkursu Mistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2023

Powiązane:

Skip to content