Image default

W imieniu organizatorów Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie serdecznie zaprasza na spotkanie z Mariuszem Olbromskim – polonistą, filologiem klasycznym, muzealnikiem, działaczem kultury, członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, które odbędzie się 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w MBP w Lubaczowie.

Mariusz Olbromski jest laureatem wielu konkursów literackich, autorem kilkunastu książek, w tym m.in. o Kresach: „Dwie podróże”, „Niepojęte, niewysłowione”, „W poszukiwaniu zagubionych miejsc”, „Poemat jednej nocy”, „Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy”, „Róża i Kamień” oraz albumu będącego zarazem zarysem historii literatury „Śladami słów skrzydlatych. Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach południowych dawnej Rzeczypospolitej”.

Zwany jest niekiedy przez krytykę „poetą pamięci kultury” lub “poetą Kresów”. Mariusz Olbromski jest orędownikiem ochrony polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego w regionie przygranicznym i na terenie obecnej Ukrainy. Ponadto jest inicjatorem i współorganizatorem odbywających się od wielu lat spotkań w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz w innych miejscowościach na terenie Ukrainy i Polski, noszących nazwę Dialog Dwóch Kultur.

Za swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury został uhonorowany wieloma odznaczeniami: węgierskim Krzyżem Oficerskim I Klasy, srebrnym Krzyżem Zasługi dla Kultury „Gloria Artis, Krzyżem Oficerskim „Semper Fidelis” przyznanym przez Zarząd Główny Kombatantów NSZZ ”Solidarność”. Otrzymał również ” odznakę „ Za Zasługi dla Kultury Polskiej”, a za ochronę polskiego dziedzictwa narodowego na terenie Ukrainy „Złoty Medal za Opiekę nad Zabytkami”; również złotą odznakę ” Za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie”.

Spotkanie organizowane jest w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów.
Serdecznie zapraszamy!

Powiązane:

Skip to content