Image default
Czytelnia dla Dorosłych

Podsumowanie konkursu „Moja Roztoczańska Wolność”

31 maja 2022 r. o godz. 17:00 w Czytelni dla Dorosłych odbyło się podsumowanie konkursu „Moja Roztoczańska Wolność” realizowanego w ramach projektu „Moja Roztoczańska Niepodległa”. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy oraz wieczór poezji.

Konkurs „Moja Roztoczańska Wolność” podzielony był na dwie kategorie – literacką i fotograficzną i polegał na przygotowaniu pracy, która swoją tematyką nawiązuje do spraw patriotycznych lub niepodległościowych. Do rywalizacji mogły przystąpić wszystkie chętne osoby związane z powiatem lubaczowskim poprzez miejsce zamieszkania, naukę lub pracę, które tematykę niepodległościową wykorzystały w swojej twórczości artystycznej.

Na konkurs napłynęło 85 prac. W kategorii „prace literackie” było to 15 wierszy przygotowanych przez 11 uczestników. W kategorii „prace fotograficzne” – 70 zdjęć, przygotowanych przez 17 uczestników. Oceny prac konkursowych dokonały dwie niezależne komisje.

W skład komisji oceniającej prace literackie weszły: Maria Magoń – przewodnicząca, Katarzyna Pelc-Antonik – członek, Katarzyna Żukowicz – członek

Protokół komisji oceniającej prace literackie

Recenzja pokonkursowa nadesłanych wierszy: Komisja konkursowa zapoznała się z 15 pracami poetyckimi. Przeanalizowała je pod względem merytorycznym i artystycznym. Stwierdziła, że wszystkie utwory opisują piękno krajobrazu roztoczańskiego, niepowtarzalny folklor oraz trudną historię tej ziemi. Dla lepszego zobrazowania osobistych przeżyć, odczuć swoich i odbiorców, autorzy użyli licznych środków artystycznych; metafory, animizacji, personifikacji, porównań. Pozwalają one w sugestywny i oryginalny sposób wyrażać myśli i uczucia nadawcy. Komisja wysoko oceniła nadesłane prace i przyznała trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

I miejsce Jacek Hadam  za wiersz pt. „rozterki Samsona”

II miejsce Urszula Kopeć-Zabroniak  za wiersz pt. „dialog bez kropki”

III miejsce Anna Grzywna  za wiersz pt. „Nigdy nie mów”

Wyróżnienia (równorzędne) otrzymali autorzy:

1. Magdalena Nieckarz – „Duch wolności”

2. Lena Wojciechowska – „Moja Ojczyzna”

3. Zdzisław Polak – „Myśląc o wolności”

W skład komisji oceniającej prace fotograficzne weszli: Krystian Kłysewicz – przewodniczący, Małgorzata Hojdak – członek, Tomasz Byra – członek

Protokół komisji oceniającej fotografie

Uzasadnienie komisji: Jest nam niezmiernie miło że tak wiele osób podjęło się trudu przygotowania prac do konkursu. Temat nie był oczywisty, wymagał własnej interpretacji, i z przyjemnością komisja konkursowa oglądała zgłoszone prace. Uczestnicy w bardzo umiejętny sposób wykorzystali swoją znajomość terenów Roztocza oraz znajdujących się na jego terenie obiektów o charakterze wolnościowym. Każda praca odnosiła się w jakiś sposób do historii regionu – jego tradycji. Komisja miała niezwykle trudne zadanie dotyczące wyboru najlepszych prac. Na konkurs wpłynęło 70 zdjęć, przygotowanych przez 17 uczestników. Wybór był o tyle trudny, że zdjęcia prezentują wysoki poziom. Mają one ciekawy kadr, wykonane zostały z odpowiedniego miejsca dzięki czemu dużą rolę odegrało światło. Spośród wszystkich prac, były jednak te, które w szczególny sposób przykuły uwagę jurorów. Po długiej dyskusji w końcu udało się wskazać zwycięzców.

I miejsce przyznaliśmy Magdalenie Nieckarz za pracę pt. „Serce wolności – dziecka”. Praca ukazuje zadumaną postać dziewczynki trzymającej flagę. Obraz wzbudza refleksje na temat tragicznego losu dzieci w czasie wojny. Wielką zaletą tego zdjęcia jest właśnie to, że niezwykle pobudza wyobraźnię, jest bardzo proste a jednocześnie bardzo symboliczne w swej wymowie. Fotografia czarno-biała, wykonana w ruinach pałacu w Oleszycach odnosi się bezpośrednio do walk toczonych podczas I i II wojny światowej oraz udziału dzieci w obu konfliktach – bardzo dobra kompozycja – to wszystko wpłynęło na wybór tego właśnie zdjęcia.

II miejsce zdobyła Marta Michalska za pracę pt. „Pomnik Wolności w Horyńcu-Zdroju”. Fotografia charakteryzuje się świetną plastyką obrazu uchwyconego w dobrym momencie i dobrą kompozycją. Zachowany jest tu patriotyczny klimat i piękno tego prawie 100 letniego pomnika.

III miejsce Adam Pietrucha za pracę pt. „Moje miasto”, za ukazanie klimatu lubaczowskiego Rynku w ciekawej gamie kolorystycznej. Dzięki temu na zdjęciu widnieje sentymentalny wręcz obrazek tego fragmentu naszego miasta. Ratusz w Lubaczowie z wywieszonymi flagami polskimi i ukraińskimi, które odnoszą się bezpośrednio do działań wojennych na Ukrainie oraz pomocy którą nieśli mieszkańcy naszego powiatu dla uchodźców. Wolność Ukrainy bezpośrednio przekłada się na spokój w naszym kraju, co dostrzegł autor fotografii.

Wyróżnienia (równorzędne) otrzymali autorzy kompletów prac, które cechuje spójność tematyczna:

1. Lucyna Wojdyła za fotografie orłów z pomników w Horyńcu-Zdroju, Narolu, Rudzie Różanieckiej, Płazowie, Cieszanowie, Lubaczowie, Nowym Bruśnie i Dachnowie oraz z tablicy kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej,

2. Marcin Rempoła za ukazanie kilku miejsc kultywowania pamięci w Lubaczowie tj. Pomnika Ofiar Katynia, Pomnika Niepodległości, muralu gen. Stanisława Dąbka oraz muralu 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich,

3. Karol Wis za ukazanie miejsc pamięci o lokalnych bohaterach walczących o niepodległość Roztocza, a zwłaszcza Franciszka Knapa i gen. Stanisława Dąbka.

Z prac które napłynęły na konkurs została stworzona plenerowa wystawa prezentująca twórczość uczestników, którą można oglądać przed budynkiem MBP oraz katalog, który jest jej uzupełnieniem. Publikację tą otrzymali bezpłatnie wszyscy uczestnicy konkursu oraz osoby biorące udział w wernisażu wystawy i wieczorze poetyckim.

Działanie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.

Powiązane:

Skip to content