Image default
Konkursy Minione wydarzenia Oddział dla Dzieci

„Las z mojej książki” – konkurs plastyczny poświęcony twórczości Marii Konopnickiej

Nadleśnictwo Lubaczów wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-edukacyjnym „Las z mojej książki” poświęconym twórczości Marii Konopnickiej.

Wykonaj dowolną techniką (z wyłączeniem prac przestrzennych i wyklejanych, maksymalny format A4) indywidualną, samodzielną pracę plastyczną przedstawiającą las w twórczości Marii Konopnickiej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu lubaczowskiego w trzech kategoriach wiekowych: Kategoria I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych, Kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, Kategoria III – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

Prace konkursowe wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 15:00 w kopercie na adres:
Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów (sekretariat, lub pokój nr 10).
Brak któregokolwiek z załączników będzie oznaczał odrzucenie oferty konkursowej.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w Nadleśnictwie Lubaczów, przy ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu:
Regulamin konkursu „Las z mojej książki”

Wraz z pracą należy dostarczyć następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna
Załącznik nr 3 – metryczka
Załącznik nr 4 – kserokopia fragmentu opisu lasu z wybranej książki Marii Konopnickiej z podaniem jej tytułu

Powiązane:

Skip to content