Image default

W dniu 10 czerwca 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbyło się spotkanie ze Stanisławem Nicieją, historykiem, profesorem nauk humanistycznych, byłym rektorem Uniwersytetu Opolskiego, senatorem V kadencji, eseistą, autorem licznych publikacji dotyczących Kresów Wschodnich RP, który gościł w MBP na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Podczas spotkania autor przybliżył tematykę książki pt. „Lwowskie Orlęta”. Z pasją i literackim wyczuciem, a także z dużą swobodą narracyjną pisze w niej o Legendzie Orląt Lwowskich, polskiej młodzieży walczącej o przynależność ich rodzinnego miasta do Polski. Legenda ta powstała tuż po zakończeniu walk o Lwów. Bohaterstwo młodych lwowian inspirowało do działania polityków, pisarzy, poetów, malarzy i rzeźbiarzy. Wyrazem hołdu dla bezgranicznego poświęcenia chłopców i dziewcząt, stał się też Cmentarz Orląt miejsce patriotycznych obchodów i zadumy nad trudną historią Polski. Na treść książki składa się opis walk o Lwów w latach 1918-1920, opis sylwetek bohaterskich obrońców miasta, powstawanie i miejsce legendy Orląt w historycznej świadomości Polaków. Podobnie jak inne publikacje profesora Niciei książkę „Lwowskie Orlęta” cechuje wybór tematów dotyczących trudnej historii Polski. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko dowiedzieć się, kim były „lwowskie orlęta” i jakie znaczenie ma dla Polaków Cmentarz Obrońców Lwowa, ale także poznać nieznane im dzieje kresów wschodnich oraz historię i mitologię miejscowości utraconych przez Polskę na wschodzie po 1945 roku.

Pod koniec spotkania autor tak poczytnych pozycji jak: „Kresowa Atlantyda”, „Kresowe trójmiasto”, „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie”, czy „Lwowskie Orlęta” podpisywał książki i odpowiadał na indywidualne pytania czytelników. Profesor Nicieja do Lubaczowa przyjechał na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

Spotkanie zorganizowano w ramach działania „Moje Kresy – Lwowskie Orlęta”. Było ono dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Miasta Lubaczowa. Zadanie zostało realizowane z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów.

Powiązane:

Skip to content