Image default
Czytelnia dla Dorosłych

Prelekcje w ramach XXI Narodowego Polskiego Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. Ks. Kard. Władysława Rubina

W piątek (7.10.2022) w ramach XXI edycji Narodowego Polskiego Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. Ks. Kard. Władysława Rubina w naszej bibliotece odbyły się dwa spotkania z młodzieżą, w trakcie których prelegenci poruszali tematy związane z historią Lwowa oraz życiem i twórczością Marii Konopnickiej.

Lwów to miasto, które ma w sobie coś szczególnego, gdyż za jego dziejami kryje się złożona historia, a jego urok przyciąga rzesze turystów. Odegrało ono wyjątkową rolę w dziejach Rzeczypospolitej, a później Ukrainy. Jaka jest historia tego wyjątkowego miasta? Jakie były jego losy i jak wpłynęły one na historię otaczających je ziem? Na te pytania próbował odpowiedzieć podczas spotkania z młodzieżą pt. „Lwów – legenda zawsze wierna” Ryszard Jan Czarnowski, autor wielu książek i grafik o tematyce lwowskiej i kresowej. O dziejach miasta mówił z zaangażowaniem emocjonalnym i z ogromną pasją. Zaprezentował najpiękniejsze lwowskie zabytki, przytoczył legendy i najważniejsze wydarzenia historyczne, przedstawił sylwetki wybitnych lwowian. Nie zapomniał o śladach polskości i o związkach Lwowa i Lubaczowa, a zwłaszcza o historii obrazu Matki Boskiej Łaskawej, namalowanego przez lwowianina Józefa Szolc-Wolfowicza.

Kolejnym gościem naszej biblioteki był Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Wygłosił on prelekcję pt. „Maria Konopnicka – życie, dzieło i duch”. Mówiąc o autorce podkreślał, że duży wpływ na jej twórczość miało wykształcenie i wychowanie w duchu patriotycznym. Władze pruskie określiły pisarkę jako „wroga państwa i ludności pruskiej”. Kłopoty z cenzurą sprawiły, że publikowała pod wieloma pseudonimami m.in. Jan Sawa, Humanus, Jan Waręż. Na jej bogatą twórczość składają się liryki, pieśni o tematyce społeczno-patriotycznej, poezja i proza, dramaty, rozprawy naukowe, przekłady, a także utwory dla dzieci wprowadzające nowe wzorce estetyczne i wychowawcze. Dziełem szczególnym jest „Rota” – najważniejszy utwór patriotyczny, nazywany drugim hymnem narodowym, orężem w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Muzykę do niej skomponował Feliks Nowowiejski. Dla szerszej publiczności po raz pierwszy jako pieśń wykonano ją przed Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie w 500. rocznicę zwycięstwa nad zakonem krzyżackim. Poetka zmarła 8 października 1910 roku, została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Uroczystości pogrzebowe miały oficjalny charakter i stały się manifestacją narodową.

Powiązane:

Skip to content