Image default
Aktualności Minione wydarzenia

Bardzo Młoda Kultura: Młodzież w kulturze

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie została partnerem projektu Bardzo Młoda Kultura, realizowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu – operatora wojewódzkiego.

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego III edycja, zaplanowana na lata 2023-2025, a jego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Program BMK realizowany jest w całej Polsce przez 11 operatorów w województwach: lubelskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Na Podkarpaciu, w wyniku postępowania konkursowego, taka rolę powierzono Centrum Kulturalnemu w Przemyślu. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Podkarpackie.

Program BMK zakłada wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności. Adresowany jest do: instytucji kultury i edukacji; placówek samorządowych; stowarzyszeń, klubów, towarzystw, kół (w tym także koła gospodyń wiejskich), fundacji, grup NGO, związków wyznaniowych, parafii, ośrodków szkolno-wychowawczych (również specjalnych oraz prowadzonych przez osoby duchowne), instytucji przyrodniczych i ochrony środowiska, muzeów, izb pamięci.

Projekt BMK przewiduje realizację i dofinansowanie inicjatyw lokalnych przez w/w podmioty, które wspólnie podejmą działania na rzecz młodzieży oraz z młodzieżą, wychodząc naprzeciw jej zainteresowaniom i potrzebom.

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami instytucji i organizacji, które pracują lub współpracują z młodzieżą, odbędzie się 16 kwietnia br. o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Powiązane:

Skip to content