Image default
Czytelnia dla Dorosłych Konkursy

Podsumowanie V edycji konkursu „Kresowe Wspomnienia” i spotkanie z Mariuszem Olbromskim

30 maja 2023 r. w naszej bibliotece odbyło się podsumowanie V edycji konkursu „Kresowe wspomnienia” oraz spotkanie z Mariuszem Olbromskim. Autor przybliżył nam historię Krzemieńca, miejsca urodzenia Juliusza Słowackiego, miasta które było ważnym centrum kulturowym i naukowym w dawnej Rzeczypospolitej, a mieszkające tam różne grupy etniczne i wyznaniowe dodawały mu kolorytu i tworzyły interesujący i bogaty klimat.

Dla Juliusza Słowackiego, Krzemieniec był miastem szczególnym, które często pojawiało się w jego dziełach. Zielony, pagórkowaty krajobraz, otaczające miasto lasy porastające wzgórza, były wyjątkowym źródłem inspiracji dla poety. Miejsce, z którego pochodził, dało początek jego twórczości i wpłynęło na idee, wartości i wyobrażenia. Tutaj w jego rodzinnym domu powstało poświęcone mu muzeum.

Do dziś widać w Krzemieńcu liczne ślady polskości. Wyjątkowym miejscem jest gmach Liceum Krzemienieckiego, w którego ławach zasiadał nie tylko Słowacki, ale także wielu innych wybitnych literatów, naukowców i polityków np. Antoni Malczewski, Feliks Bernatowicz, Zygmunt Rumel. Wśród licznych zabytków na uwagę zasługuje także zespół klasztorny jezuitów, kościoły rzymskokatolickie i cmentarze.

Spotkanie z Mariuszem Olbromskim okazało się ciekawym i pouczającym doświadczeniem. Autor z pasją i wiedzą opowiadał o historii Krzemieńca oraz przedstawił postacie związane z miastem. Prelekcja była cennym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy interesują się polską historią oraz literaturą, dla których Kresy ciągle pozostają obszarem tęsknoty.

Drugą część spotkania stanowiło podsumowanie V edycji Konkursu „Kresowe wspomnienia”. Jest to konkurs historyczny o charakterze literackim organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Ma on na celu ocalenie od zapomnienia losów i wspomnień Polaków zmuszonych do opuszczenia swoich rodzinnych domów na Kresach Południowo-Wschodnich II RP w latach 1942-1947, rozwijanie u młodzieży wrażliwości na cierpienie, krzywdę ludzką i tragizm wypędzonych, budowanie więzi międzypokoleniowej, poznanie historii Kresów Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. Skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas szkół średnich.

15 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace, które napłynęły do tegorocznej edycji. Na konkurs wpłynęło 6 prac przygotowanych przez 6 uczestników.

Komisja w składzie:
Danuta Kacprzak – przewodniczący
Maria Magoń – członek
Katarzyna Pelc- Antonik – członek

Po dokonaniu oceny prac postanowiła nagrodzić:

1 miejsce Judyta Dyś, kl. VIII b, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie – praca pt. „Wschód – Zachód”, opiekun Renata Kubrak.

2 miejsce Milena Dacewicz, kl. VIII d, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie – „Moje utracone Kresy – historia rodziny Marii i Juliana Piskorskich”, opiekun Renata Kubrak.

3 miejsce Adrianna Brzyska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie – „Kadry zatrzymane w pamięci – Kresowe wspomnienia seniorek z rodziny Argasińskich”, opiekun Renata Kubrak.

Recenzje prac konkursowych:

I miejsce – Judyta Dyś
Autorka zachowała normy pisania pracy. Praca ma właściwą strukturę, zachowane są odpowiednie proporcje między wstępem, rozwinięciem a zakończeniem. Praca ma formę pamiętnika, jest zgodna z tematem konkursu, podparta dokumentami.

II miejsce – Milena Dacewicz
Autorka spisała wspomnienia rodziny Marii i Juliana Piskorskich. Praca jest zgodna z regulaminem konkursu, poprawna pod względem językowym i stylistycznym, podparta dokumentami. Jedna uwaga to za mało rozwinięty temat pracy.

III miejsce – Adrianna Brzyska
Praca poprawna pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym. Wspomnienia seniorek Argasińskich opisane w pracy odbiegają nieco od tematyki konkursu.

Nagrody w konkursie to nagrody finansowe w kwocie 300 zł., 200 zł., 100 zł. ufundowane przez PCK w Lubaczowie oraz nagrody książkowe.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Powiązane:

Skip to content