Image default
Czytelnia dla Dorosłych

Podsumowanie IV edycji konkursu „Kresowe Wspomnienia” i promocja książki „Strażniczka Kresowej Mowy”

3 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbyło się podsumowanie IV edycji konkursu „Kresowe wspomnienia” oraz spotkanie promujące książkę pt. „Strażniczka kresowej mowy”.

Podczas spotkania Urszula Kopeć-Zaborniak i Tomasz Róg, przedstawiciele nieformalnej grupy – Pasjonaci Historii Regionalnej złożonej z pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie przybliżyli sylwetkę cieszanowianki Janiny Szajowskiej, która przez ponad 40 lat zbierała lokalne słowa gwarowe, powiedzonka, przezwiska i nazwy miejscowe. Chciała je ocalić dla przyszłych. Stały się one kanwą dla publikacji „Strażniczka kresowej mowy” zawierającej słownik gwary, którą posługiwali się mieszkańcy Kresów, niepublikowane dotąd wiersze oraz wspomnienia Janiny Szajowskiej.

Kresowe Wspomnienia to konkurs historyczny o charakterze literackim organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Ma on na celu ocalenie od zapomnienia losów i wspomnień Polaków zmuszonych do opuszczenia swoich rodzinnych domów na Kresach Południowo-Wschodnich II RP w latach 1942-1947, rozwijanie u młodzieży wrażliwości na cierpienie, krzywdę ludzką i tragizm wypędzonych, budowanie więzi międzypokoleniowej, poznanie historii Kresów Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. Skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas szkół średnich.

24 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace, które napłynęły do tegorocznej edycji. Na konkurs wpłynęły 3 prace przygotowane przez 3 uczestników.

Komisja w składzie:

  1. Danuta Kacprzak – przewodniczący

  2. Maria Magoń – członek

  3. Katarzyna Pelc- Antonik – członek

po dokonaniu oceny prac postanowiła nagrodzić:

1 miejsce Milena Dacewicz, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie – „Moja droga z Lwowa do Lubaczowa”

2 miejsce Julia Korzeń, kl. VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej – „W Stryjskim parku na festynie, tam zabawa klawo płynie”- najskrytsze wspomnienia Pani Marii

3 miejsce Wiktoria Dobrowolska, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie – „Sokal- moje rodzinne miasto”

Recenzje prac konkursowych

I miejsce – Milena Dacewicz

Praca napisana w formie wspomnień, podzielona na pięć okresów życia głównego bohatera. W całości odnosi się do problemu sformułowanego w regulaminie, spełnia wszystkie cele konkursu i kryteria oceny. Dzięki dołączonym zdjęciom i dokumentom, może stanowić źródło historyczne, a tym samym pozwala poznać losy Kresowian i uświadomić młodemu pokoleniu historię ziem kresowych II RP.

II miejsce – Julia Korzeń

Autorka pracy, na podstawie wywiadu przeprowadzonego z panią Marią, napisała krótkie wspomnienia udokumentowane zdjęciami. Praca poprawnie skonstruowana, ciekawa literacko. Niewielkie błędy stylistyczne nie umniejszają jej wartości.

III miejsce – Wiktoria Dobrowolska

Autorka pracy wciela się w bohaterkę wspomnień, w 1. osobie opisuje tragiczne  losy, krzywdę i tragizm wypędzenia. Praca jest zgodna z tematyka konkursu, poparta dokumentami i zdjęciami. Zachowana jest trójdzielność,  poprawność językowa i stylistyczna nie budzi większych zastrzeżeń.

Nagrody w konkursie to nagrody finansowe w kwocie 200 zł., 150 zł., 100 zł. ufundowane przez PCK w Lubaczowie oraz nagrody książkowe.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Powiązane:

Skip to content