Image default
Czytelnia dla Dorosłych Minione wydarzenia

Dwie bitwy pod Kobylanką i historia upamiętnienia poległych powstańców – spotkanie z Tomaszem Rogiem

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Tomaszem Rogiem, które odbędzie się 22 maja 2024 roku o godzinie 17:00 w naszej Bibliotece. Spotkanie to będzie stanowiło doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy związanej z historią regionu oraz Powstaniem Styczniowym.

Podczas tego wydarzenia będziemy mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia Tomasza Roga, który jest absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, nauczycielem historii w Szkole Podstawowej w Cieszanowie, jak również dokumentalistą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie.

Jego działalność w dziedzinie edukacji regionalnej jest wyjątkowo wszechstronna i angażuje wiele różnorodnych inicjatyw. Jest pomysłodawcą i redaktorem „Cieszanowskich Zeszytów Regionalnych”, które są ważnym źródłem wiedzy o historii i kulturze lokalnej. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym regionu. Jest przewodniczącym Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszanowie i regularnie bierze udział w konferencjach naukowych i popularnonaukowych.

Warto również zaznaczyć Jego zaangażowanie w prace naukowe i edukacyjne związane z instytucjami kultury na terenie powiatu lubaczowskiego. Współpracuje m.in. z Centrum Kulturalnym w Przemyślu, IPN Oddział Rzeszów, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz naszą Biblioteką. Jego praca to nie tylko poszukiwanie i dokumentowanie faktów historycznych, ale także promowanie dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu lokalnego społeczeństwa.

Adam Lesław Szajowski, syn Eugeniusza i Heleny z Margrafów, urodzony w Lubaczowie. Jego droga życiowa, choć zawodowo związana była z techniką, zawsze prowadziła przez ścieżki historii, zwłaszcza tej lokalnej. Po ukończeniu studiów na Politechnice Rzeszowskiej, podjął pracę w różnych dziedzinach, począwszy od referenta technicznego, aż do kierownika działu technologicznego montażu i prób ciężkich maszyn budowlanych. Jego pasja do historii regionu, jednak nigdy nie wygasła i stała się głównym motorem napędowym jego działalności pozazawodowej.

Szajowski, będąc z zamiłowania historykiem-regionalistą, poświęcił wiele lat na badania i dokumentację historii ziemi lubaczowskiej. Jego prace obejmują szeroki zakres tematyczny, skupiając się głównie na Lubaczowie, skąd pochodziła jego matka, oraz na Cieszanowie, rodzinnej miejscowości jego ojca. Jest autorem wielu artykułów dotyczących tych obszarów, które publikowane były m.in. w miesięczniku „Kresowiak Galicyjski” oraz w „Cieszanowskich Zeszytach Regionalnych”. Jednym z najważniejszych osiągnięć autora jest książka poświęcona bitwom pod Kobylanką oraz wydarzeniom związanym z powstaniem styczniowym na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim w latach 1863-1864.

Praca nad tą publikacją, trwająca kilka lat, zaowocowała obszernym dziełem, liczącym 730 stron. Książka ta, to niezwykle cenna pozycja dla wszystkich miłośników historii regionu oraz Powstania Styczniowego. Jej publikacja w niewielkim nakładzie sprawia, że wartościowa jest nie tylko pod względem merytorycznym, ale także jako kolekcjonerski eksponat dla domowej biblioteki. Bogactwo treści oraz gruntowna praca autora nad tematyką gwarantują, że lektura ta jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto interesuje się historią tego okresu oraz lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Zapraszamy!

Powiązane:

Skip to content