English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
  • Wyróżnione

    Zasady funkcjonowania MBP w Lubaczowie w okresie epidemii

    Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie w okresie epidemii COVID-19 Procedura ma na celu: 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników. 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników. 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do…

  • Wyróżnione

    Deklaracja dostępności witryny internetowej mbp.lubaczow.pl

    Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie pod adresem mbp.lubaczow.pl Data…