Image default

W piątek 4 lutego gośćmi naszej Biblioteki byli ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz dr hab. Magdalena Pyter autorzy publikacji zatytułowanej „Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.

Autorzy są pracownikami badawczo-dydaktycznymi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W latach 2012-2020 ks. prof. Antoni Dębiński pełnił funkcję rektora KUL.

Zaproszeni goście przybliżyli publiczności postać ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – opisując drogę, którą przebył od momentu narodzin, po naukę w seminarium we Włocławku i Akademii Duchownej w Petersburgu, po specjalistyczne studia w Leuven. Opowiedzieli o motywach i powodach utworzenia przez duchownego pierwszej katolickiej uczelni w odrodzonej Polsce. Przedstawili procedurę organizowania uczelni oraz prawdopodobne powody, dla których uczelnia powstała właśnie w Lublinie.

Przywołali także sylwetki filantropów, głównych fundatorów KUL – Karola Jaroszyńskiego i Franciszka Skąpskiego, dzięki którym idea powstania uczelni mogła zostać zrealizowana. Opowiedzieli o swojej pracy nad książką, która zawiera bogaty materiał ikonograficzny pozyskany m.in. z Archiwum KUL, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz nigdzie jeszcze niepublikowane dokumenty z Rosyjskiego Państwowego Historycznego Archiwum w Petersburgu, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego miasta Petersburga, a także z Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie.

Naszych Czytelników zachęcamy do zapoznania się z publikacją ks. prof. A. Dębińskiego i dr hab. M. Pyter, która znajduje się w zbiorach biblioteki.

Powiązane:

Skip to content