Image default
Aktualności

„Ocalony z Katynia. Niezwykła historia Władysława Jana Furtka”

W piątek (28 października 2022 r.) w MBP w Lubaczowie odbyło się spotkanie podczas którego mogliśmy poznać historię Władysława Jana Furtka, ocalonego z Katynia mieszkańca Cieszanowa. Jego relacja stanowi świadectwo prawdy o zbrodni katyńskiej.

Grupa Nieformalna Pasjonaci Historii Regionalnej, składająca się z pracowników MBP w Cieszanowie: Urszuli Kopeć-Zaborniak, Małgorzaty Łachowskiej oraz Tomasza Roga, realizuje projekt pn. „Ocalony z Katynia. Niezwykła historia Władysława Jana Furtka”. Efektem ich pracy jest produkcja filmu dokumentalnego oraz wydanie broszury opisującej losy podchorążego Władysława Furtka, który ocalał spośród jeńców z obozu w Kozielsku przeznaczonych do likwidacji przez Sowietów w czasie II wojny światowej. Opisał on warunki panujące w niewoli. Był bardzo ważnym świadkiem w sprawie katyńskiej. Jego relacja z pobytu w obozie została spisana i stanowi ważne świadectwo prawdy o mordzie katyńskim.

Dzięki projekcji tego filmu dokumentalnego poznaliśmy fakty z życia lokalnego bohatera. W filmie zawarto informacje o jego przedwojennym życiu prywatnym w Oleszycach i w Cieszanowie, karierze wojskowej, a także o dalszych, tragicznych losach tj. o uwięzieniu, pobycie w kilku miejscach niewoli, zwłaszcza w Kozielsku i niespodziewanym ocaleniu, gdyż Władysław Jan Furtek uniknął masakry w Katyniu, znalazł się w grupie 205 osób, które wywieziono do obozu w Griazowcu – miejsca gromadzenia jeńców wyselekcjonowanych przez NKWD z obozów specjalnych. W wyniku podpisania układu Sikorski-Majski i tworzenia Armii Polskiej w ZSRR, jeńcy polscy, w tym nasz bohater opuścili likwidowany obóz w Griazowcu w 1941 r. Władysław Furtek wstąpił do Armii Andersa i służył w niej do końca wojny. Niewiele wiadomo o jego dalszych losach. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie podjął studia. Przez pewien czas mieszkał w Londynie. 2 lipca 1949 roku otrzymał obywatelstwo brytyjskie. W okresie późniejszym przeniósł się do Szkocji, gdzie zmarł 13 czerwca 1985 roku.

Po projekcji filmu jego współautorzy – Urszula Kopeć-Zaborniak i Tomasz Róg opowiadali o swojej pracy nad realizacją projektu, szukaniu informacji i materiałów źródłowych do filmu i broszury, a także odpowiadali na liczne pytania uczestników spotkania dotyczące zbrodni katyńskiej i jej lokalnego kontekstu.

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem zadania jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze”.

Powiązane:

Skip to content