Image default

W dniu 14.06.2022 r. w naszej bibliotece odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Leśnej „Leśne potyczki”, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie oraz Nadleśnictwo Lubaczów. Turniej adresowany był do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu powiatu lubaczowskiego. Konkurs miał na celu zachęcanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy leśnej, doskonalenie umiejętności rozpoznawania krajowych gatunków roślin, zwierząt oraz runa leśnego, kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych i postaw proekologicznych, integrację uczniów i wymianę doświadczeń między szkołami w zakresie edukacji leśnej.

W tym roku do udziału w Turnieju zgłosiło się 5 szkół z terenu powiatu lubaczowskiego, które rywalizowały o tytuł „Mistrza Wiedzy Leśnej”, były to: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu Zdroju.

Podczas Turnieju młodzież wykonywała zadania praktyczne z wiedzy leśnej, rozpoznawanie szyszek, ulistnionych gałązek, tropów zwierząt, krajowych gatunków ptaków, które losowane były z kosza wiedzy, skrzyń i skrytek. Rozgrywkom towarzyszyły wielkie emocje, które udzielały się wszystkim uczestnikom turnieju.

Tytuł „Mistrza Wiedzy Leśnej” zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie, uzyskując także nagrodę pieniężną dla swojej szkoły. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie.

Słowa podziękowania kierujemy do Pana Daniela Pilipa – prowadzącego dzisiejszy turniej oraz do Pracowników Nadleśnictwa Lubaczów. Dzieci i młodzież zachęcamy do zgłębiania wiedzy o naszej przyrodzie, korzystając z księgozbioru biblioteki i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie za rok.

Wszystkim uczestnikom dzisiejszego Turnieju serdecznie gratulujemy.

 

 

 

Powiązane:

Skip to content