English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych, Konkursy

Zmiana terminu nadsyłania prac na konkurs “Wiem wszystko o mojej miejscowości”

7
Wiem wszystko o mojej miejscowości 2013

Wiem wszystko o mojej miejscowości 2013

Miejska Biblbioteka Publiczna informuje, że został wydłużony termin nadsyłania prac na konkurs “Wiem wszystko o mojej miejscowości”.

Termin ten upływa 22.10.2013 r. Decyduje data wpłynięcia prac do biblioteki (nie data stempla pocztowego!).

Prace, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie.