English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Minione wydarzenia

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

152

W dniach 8-15 maja, odbędzie się XV edycja programu Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2018 jest „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. Słowo “dowolność” rozumiane jako nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki.
Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.

09 maja godz. 10:00
(DO)WOLNOŚĆ TWORZENIA – rozstrzygnięcie konkursu „Las z Mojej książki”.
Konkurs organizowany we współpracy z Nadleśnictwem Lubaczów, polegający na przygotowaniu pracy plastycznej przedstawiającej las z ulubionej książki.

10 maja godz. 17:00
(DO)WOLNOŚĆ PISANIA – spotkanie autorskie z Marianem Ważnym twórcą i redaktorem naczelnym „Kresowiaka Galicyjskiego”. Pisma ukazującego się od dwudziestu pięciu lat, w którym zamieszczane są najważniejsze wydarzenia z powiatu lubaczowskiego.

11 maja godz. 10:00
(DO)WOLNOŚĆ POMAGANIA – o tej, która zawsze pomagała, warsztaty o Irenie Sendlerowej mające na celu przybliżenie najmłodszym czytelnikom tej niezwykłej postaci. Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm rokiem Ireny Sendlerowej, która w czasie wojny uratowała setki żydowskich dzieci.

11 maja godz. 17:00
(DO)WOLNOŚĆ SŁOWA – o pypciach na języku – spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, sekretarzem Wisławy Szymborskiej, tłumaczem literatury, twórcą tekstów piosenek oraz książek dla dzieci. Spotkanie jest nagrodą Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w naszej Bibliotece w konkursie „Paczki Literackiej”.

12 maja godz. 9:00
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA – odjazdowy bibliotekarz rajd rowerowy „Szlakiem Wolności”.
To już kolejna, VI edycja Odjazdowego Bibliotekarza organizowana przez naszą Bibliotekę, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką z filią w Lubaczowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Baszni Dolnej, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka „Gwalbertówka”, SBP Koło Lubaczów oraz Fundacja Fenomen. W akcji biorą udział bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy książek oraz rowerów. Nasz Odjazdowy Bibliotekarz staruje o godz. 9:00. Zbiórka przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, gdzie należy zgłosić chęć udziału w akcji. Tym razem trasa prowadzi z Lubaczowa przez Karolówkę, Borową Górę, Podlesie, Basznię Górną oraz Kresową Osadę w Baszni Dolnej. Podróżować będziemy przez miejsca upamiętniające odzyskanie niepodległości. Rajd został zgłoszony do oficjalnych obchodów w ramach programu „Niepodległa”. Akcję zakończymy na płycie rynku w Lubaczowie.

14 maja godz. 10:00
(DO)WOLNOŚĆ DIALOGU – wspomnienia o… trudne powroty międzypokoleniowe, spotkanie dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Lubaczów z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami z życia na Kresach.

15 maja godz. 17:00
(DO)WOLNOŚĆ PODRÓŻOWANIA – spotkanie autorskie z Władysławą Wiśniowską oraz lokalnymi poetami. W programie poświęconym turystyce i podróżowaniu poznawać będziemy najpiękniejsze miejsca w naszym kraju i regionie. Podczas spotkania nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego (Do)Wolność Czytania.