English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Konkursy

XIII ogólnopolski konkurs na esej. Prawda poezji. Wiersze Juliana Kornhausera.

48

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu zaprasza młodzież szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości oraz studentów wyższych uczelni do wzięcia udziału w XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA ESEJ.

Temat brzmi: Prawda poezji. Wiersze Juliana Kornhausera.

xiii-konkurs-esej

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży esejem, jako jedną z form wypowiedzi. Esej daje możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli oraz nowatorskiego ujęcia znanego tematu. Od piszącego wymaga erudycji, pomysłowości, umiejętności subiektywnego podejścia do zagadnienia oraz zmusza go do przeprowadzenia wielostronnej analizy problemu. Dzięki brakowi sztywnych reguł pisania eseju, jest on niezwykle twórczą formą wypowiedzi, pozwalającą na swobodną interpretację tematu, kształtowanie własnego niepowtarzalnego stylu pisania oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania własnych opinii.

Tematem XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Esej jest twórczość Juliana Kornhausera – poety, eseisty, tłumacza, jednego z najbardziej rozpoznawalnych poetów Nowej Fali.

Droga, którą przebyła poezja Juliana Kornhausera jest frapująca i stale skłania nas do pogłębionej refleksji nad pokrewieństwem życia i wyrażającego go słowa. Poetycki świat autora „Origami” cechuje się oryginalnością i osobnością. Poeta podejmował różne języki, by mówić o sprawach społecznie istotnych, często poruszał kwestie niewygodne, przemilczane, zepchnięte na margines. Przyglądał się życiu politycznemu czasów swojej młodości z nieprzemijającym dystansem i krytycznym zacięciem. Tropił fałsz i obłudę w języku, o którego czystość, jasność i precyzję niejednokrotnie się upominał. Bycie poetą rozumiał jako powołanie do wyrażania prawdy i świadczenia o rzeczywistości bez ogródek i niepotrzebnych przesłon.

Od poety wyczulonego na każde zakłamanie politycznej rzeczywistości, coraz bardziej przechodził w rejony prywatne i intymne. Ściszony głos, szept, baczna obserwacja, upodobanie detalu i szczegółu, stały się coraz częstszymi wizytówkami tego poetyckiego uniwersum. Zachwyt i zdumienie nad bogactwem świata przechodzi w prywatne medytacje, których świadectwem były kolejne, czułe wobec istnienia wiersze. Widzimy poetę, który nie bał się eksperymentować ze swoją poetyką i przymierzał różne poetyckie maski. Autora, dla którego bycie po stronie wiersza stanowiło powołanie i konieczność. Artystę, który szukał własnej prawdy w tym, co ulotne, stąd niezaprzeczalnie teraźniejsze. Żarliwość jego pisania upatrujemy po stronie ciągłych poszukiwań prywatnego „kamienia filozoficznego”, który mógłby się stać rudymentem na którym można będzie oprzeć prywatną, skończoną egzystencję.

Regulamin Konkursu jest również dostępny na stronie internetowej: www.mbp.opole.pl. Bliższe informacje dostępne są w Dziale Promocji MBP, Danuta Łuczak, tel. 77 454 80 30, 77 454 80 32 wew. 402, e-mail: promocja@mbp.opole.pl

Regulamin konkursu Prawda poezji. Wiersze Juliana Kornhausera 2016