English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Aktualności

Wydarzenia towarzyszące odsłonięciu muralu na budynku MBP w Lubaczowie

W sobotnie popołudnie i wieczór na lubaczowskim rynku w ramach wydarzeń towarzyszących odsłonięciu muralu na elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbył się uroczysty wernisaż wystawy „39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich w Lubaczowie, wręczenie nagród w III edycji konkursu „Kresowe wspomnienia” oraz premiera filmu „Moje Kresy- wspomnienia mieszkańców powiatu lubaczowskiego”. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych była zjeżdżalnia i malowanie twarzy. Te ostatnie zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.

fot. Muzeum Kresów w Lubaczowie

Wystawa jest dziełem pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie. Kurator wystawy Pan Dariusz Sałek opowiedział zebranym historię 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich, który powstał z luźnych polskich oddziałów broniących Lwowa w wojnie polsko- ukraińskiej w listopadzie 1918r. Pod nazwą 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich funkcjonował od 8 kwietnia 1919 r. kontynuując walkę z Ukraińcami.

Największe zwycięstwo odniósł 29 kwietnia 1919 r. pod Brzuchowicami. Od lutego 1920 r. pułk brał udział w wojnie polsko- bolszewickiej. Wówczas zdobył Nowokonstantynów. W kwietniu 1920 r. w składzie 6. Armii uczestniczył w wyprawie kijowskiej.

Po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1921 r. sztab pułku przeniesiony został do Jarosławia. W 1922 r. I i III batalion przeniesiono do Lubaczowa (koszary im. gen. Józefa Zajączka- obecnie mieści się tam Zespół Placówek im. Jana Pawła II). I batalion stacjonował w Lubaczowie do września 1939 r., a III batalion został skadrowany i w 1930 r. powrócił do Jarosławia.

W latach 30. I batalion 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich stacjonujący w Lubaczowie liczył kilkunastu oficerów służby stałej, ponad 40 podoficerów zawodowych i około 600–700 strzelców. Ostatnim dowódcą lubaczowskiego batalionu w czasie pokoju był ppłk Franciszek Herzog.

Podczas wojny obronnej w 1939r. Pułk stoczył kilkanaście bitew. Do najkrwawszej z nich doszło 14 września w rejonie Boratycz. W krytycznym momencie na polu walki pojawił się poczet ze sztandarem 39. Pułku Piechoty. Bitwa pod Boratyczami po 1990 r. znalazła się na jednej z tablic umieszczonych na Grobie Nieznanego Żołnierza: „Boratycze 14 IX 1939”.

Szlak bojowy pułku zakończył się na przedpolach Lwowa 20 września, w trakcie próby przebicia się do oblężonego miasta. Wówczas decyzją dowódcy 24. Dywizji Piechoty gen. Kazimierza Sosnkowskiego został rozwiązany.

Materiały do przygotowania wystawy pochodzą z zasobów Muzeum Kresów w Lubaczowie, z prywatnych zbiorów Rodziny Góreckich, Kazimiery Kędzierskiej oraz Narodowego archiwum Cyfrowego.

Następnym punktem programu było rozdanie nagród w III edycji konkursu „Kresowe wspomnienia”, rozstrzygniętego jeszcze w czerwcu. Konkurs adresowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oddział Lubaczów, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz MBP w Lubaczowie, a honorowy nad nim patronat objął, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami i pięknymi dwutomowymi albumami „Kresy. Śladami wielkich Polaków” ufundowanymi przez Panią Teresę Pamułę Poseł na Sejm RP. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Przypominamy laureatów:

I miejsce 250 zł. Julia Horiwnyk z LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie

II miejsce 100 zł. Julia Zegarlicka Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

Maciej Hypiak Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

III miejsce 50 zł. Oliwia Furgała Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lisich Jamach

Kornelia Bojarska- Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

Na zakończenie uczestnicy wydarzenia obejrzeli film „Moje Kresy- wspomnienia mieszkańców powiatu lubaczowskiego”, który powstał w ramach zadania z zakresu podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich o/Lubaczów, dofinansowanego z budżetu Miasta Lubaczowa.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności