English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych

Wieczór z Rzecznikiem

5

DSC_0107 mDnia 25 marca 2014 r. w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie na temat „Praw pacjenta” w ramach projektu “Wieczór z Rzecznikiem”, który jest częścią większego projektu realizowanego  w pięciu krajach: Czechach, Słowenii, Estonii, Rumunii oraz Polsce. Najważniejszym celem zrealizowanego przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy o prawach, które zapisane są w Karcie Praw Podstawowych UE i przysługują wszystkim obywatelom Unii.

Uczestnicy wczorajszego spotkania wzięli udział w warsztatach teatralnych poprowadzonych innowacyjną metodą dramy, przygotowaną przez ekspertów ze Stowarzyszenia Stop-Klatka. Mieli oni możliwość wzięcia udziału w krótkiej scence prezentującej sytuację łamania praw człowieka oraz wcielenia się w osoby walczące o swoje prawa. Umożliwiło to łatwiejsze zrozumienie statusu osoby, której prawa zostały naruszone, poznać kontekst danej sytuacji oraz sprawdzić własne możliwości radzenia sobie w podobnych okolicznościach. Zaprezentowane w spektaklu sytuacje analizowała pani Małgorzata Winiarek-Kołucka. W trakcie dyskusji z publicznością zwróciła ona uwagę na to, które zachowania stanowiły łamanie prawa, godności osobistej oraz były nieetyczne. Wyjaśniła również, co w świetle przepisów może zrobić pacjent, kiedy jego prawa zostaną naruszone i do kogo zwrócić się o pomoc.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, panem Dariuszem Supeł. Uczestnicy w bardzo żywiołowej dyskusji wyrazili swoje wątpliwości i opinie ponieważ, wielokrotnie jak się okazało, osobiście doświadczyli łamania podstawowych praw. Każdy także miał możliwość zadania pytania, na które Pan Dariusz Supeł starał się w sposób wyczerpujący odpowiadać. Dostępne były również materiały informacyjne dotyczące Karty Praw Podstawowych oraz Praw Pacjenta (broszury, foldery, ulotki). Finał dyskusji sprowadzony został do uświadomienia uczestnikom spotkania, że jako pacjenci nie jesteśmy zdani tylko na siebie, zawsze możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt „Wieczór z Rzecznikiem” realizowany jest w ramach szerokiej inicjatywy Komisji Europejskiej – programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo”. Przygotowany został przez pięć organizacji partnerskich z pięciu krajów członkowskich Unii Europejskiej: Centrum Edukacji Obywatelskiej przy Uniwersytecie Masaryka (Czechy), Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Polska), Rumuńskie Stowarzyszenie Uczenia się przez Całe Życie (Rumunia) oraz Jaan Tõnisson Institute (Estonia). Projekt ten objęło patronatem dwóch dodatkowych partnerów – Biuro Rzecznictwa Praw Obywatelskich Słowenii oraz Instytut Rzeczników Praw Obywatelskich. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości). Udział w projekcie był bezpłatny.