English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych

Warsztaty edukacyjno-zadaniowe dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

79

Fot. MBP Lubaczów

W dniach 17-18 kwietnia 2013 r. w ramach zajęć pozalekcyjnych grupa uczniów z MOW uczestniczyła w Warsztatach edukacyjno – zadaniowych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym realizowanych przy współpracy Zespołu Placówek im. Jana Pawła II- MOW, Gminy Miejskiej Lubaczów- MKRPA oraz MBP w Lubaczowie. Koordynatorami zadania byli wychowawcy MOW (Pani Joanna Otulak, Teresa Mędroń i Iwona Pelc- Żurawel) oraz pracownik MKRPA Prezes Lubaczowskiego Stowarzyszenia na rzecz Trzeźwości „Via” Pan Jan Kuczek. W ramach zadania został zorganizowany wyjazd studyjny do Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom i Schroniska dla Bezdomnych im. Brata Alberta w  Przemyślu, mini wykład przybliżający uczniom podstawowe wiadomości na temat używek, zwłaszcza alkoholu oraz jego wpływu na organizm, profilaktyki uzależnień, dyskusja i ćwiczenia. Podsumowaniem warsztatów był konkurs wiedzy o alkoholu przeprowadzony przez organizatorów. Metody pracy warsztatowej pozwoliły na odgrywanie ról, analizę przypadku, „burzę mózgów”, dyskusje, psychozabawy oraz  przeprowadzenie konkursu z nagrodami, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie angażowali się w powierzone zadania zarówno indywidualne jak i ćwiczenia grupowe. Obejrzeli także film pt. ”Ucieczka w niewolę”, nagrany podczas festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie oraz spot filmowy z wypowiedziami osób znanych ze świata muzyki, filmu o ich wychodzeniu z nałogu. Warsztaty w szczególności uwzględniały obszary związane z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi (alkoholem), a dzięki ich realizacji u młodych ludzi nastąpiło podwyższenie poziomu rozumienia własnych działań oraz konsekwencji i reakcji otoczenia związanych z tymi działaniami.

Organizacja zajęć ukierunkowana była na rozwijanie osobistego potencjału wychowanków oraz na prowadzenie aktywnych metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.