English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Biblioterapia, Oddział dla Dzieci

Warsztaty Biblioterapeutyczne I stopnia

43

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie planuje ponownie zorganizować w kwietniu 2-dniowe(między 11.04-22.04.2016r.) warsztaty I stopnia z zakresu biblioterapii prowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz (adiunkta w IINiB Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu).

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii w bibliotekach oraz na zajęciach lekcyjnych, w świetlicach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami. Warsztaty poszerzone są o zagadnienia terapeutycznej wartości lektur szkolnych oraz o metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Koszt 2-dniowego szkolenia wynosi 150 zł.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapisywanie się do 4 marca w Oddziale dla Dzieci lub telefonicznie pod nr 16 632 93 50 w. 23.