English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Minione wydarzenia

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2016

127

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka z SBP koło Lubaczów Urszula Kopeć – Zaborniak Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie została Podkarpackim Bibliotekarzem Roku 2016 i tym samym będzie reprezentowała woj. podkarpackie w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2016.

Działania na rzecz biblioteki

Urszula Kopeć-Zaborniak jako dyrektor MBP w Cieszanowie (od 2009 r.) była głównym pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną za realizację projektów związanych z modernizacją 4 placówek bibliotecznych i dostosowaniem ich dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi (dofinansowanie z Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”). Sama projektowała aranżację i wyposażenie wyremontowanych bibliotek: Bajkolandia (MBP Cieszanów), Świat Sztuki Dziecka (Filia Dachnów), Mały Kopernikus (Filia Stary Lubliniec). W 2016 r. pozyskała budynek po kółku rolniczym i przygotowała dokumentację techniczną projektu modernizacji Filii w Nowym Siole (złożony wniosek). Była również osobą odpowiedzialną za realizację projektów związanych z komputeryzacją Biblioteki Głównej i 3 filii w programie MAK+, wdrożenie nowych usług informacyjnych (strona internetowa, katalog online, jedna elektroniczna karta biblioteczna, zarządzanie kontem przez czytelnika) oraz digitalizację zbiorów, założyła Cieszanowską Bibliotekę Cyfrową. Jest pomysłodawczynią „Bajkoterapii na łyżwach”, tj. zajęć dla dzieci ściśle połączonych z książką na całorocznym cieszanowskim lodowisku, które przyczyniły się do wzrostu czytelnictwa. Dzięki prężnej działalności MBP w Cieszanowie corocznie zatrudniane są w bibliotece, na czas określony, młode, dotychczas bezrobotne osoby z gminy, co daje wsparcie dla mieszkańców. Jako dyrektorka mocno promuje działalność Biblioteki zarówno w TV Lubaczów, regionalnych gazetach, mediach internetowych, jak również w kraju i zagranicą. Uczestniczyła w programie International Librarians Network 2016 – Międzynarodowy Bibliotekarz Sieci (miejsce spotkań bibliotekarzy z całego świata), gdzie była połączona z bibliotekarką z Missouri i Chorwacji. Jest autorką i koordynatorką dofinansowanego przez Fundację Orange projektu „FabLab w drodze” – mobilna pracownia wyposażona w drukarkę 3D oraz zestawy Arduino, służące do nauki podstaw programowania. Dzięki działalności wspierającej promowanie nowych technologii 2 bibliotekarzy uczestniczyło w dwudniowych warsztatach w Trójmieście z elektronicznego oprogramowania za pomocą klocków LittleBits, a biblioteka otrzymała 1 zestaw klocków zakupiony w USA za 200$ przez Fundację Orange. Wdrażanie na terenie gminy nowych technologii przez Urszulę Kopeć-Zaborniak łączy się z podnoszeniem kompetencji bibliotekarzy i nauczycieli, dla których zorganizowała warsztaty „Aplikacje multimedialne w kulturze i edukacji”. Jest autorką scenariusza filmu dokumentalnego, który ma być nakręcony przez bibliotekę. Ważnym przedsięwzięciem było też opracowanie scenariuszy 2 filmików nakręconych z najmłodszymi czytelnikami. Jeden z nich nawiązujący do Mannequin Challenge „Życzenia z Aniołkiem” został wykorzystany do promocji Biblioteki (był rozsyłany jako życzenia świąteczne). Drugi łączył seniorów z dziećmi „Kacza krew” (udostępnione na YouTube). Kreatywność Urszuli Kopeć-Zaborniak przyczyniła się do zajęcia przez MBP w Cieszanowie wysokiego miejsca w Rankingu Bibliotek (2014 – 7 miejsce).

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Dzięki zaangażowaniu Urszuli Kopeć-Zaborniak została uruchomiona Cieszanowska Biblioteka Cyfrowa oraz Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (współpraca z Ośrodkiem KARTA), zawierające unikatowe dokumenty i stare fotografie związane z lokalną historią i kulturą mieszkańców. Ta inicjatywa przyczyniła się do odszukania i połączenia zagubionych podczas wojny członków rodziny. Działania na rzecz prawidłowego rozwoju małych dzieci i spotkania z ich rodzicami to współpraca z Fundacją rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (Urszula Kopeć-Zaborniak została wybrana do grona Perełek Komeńskiego). Zainicjowała także powołanie Grup Zabawowych w bibliotece, dzięki którym promuje czytelnictwo od pierwszych lat życia dziecka. Ważnym pomysłem było przeszkolenie seniorów na wolontariuszy Grup Zabawowych. Dusza społecznika Urszuli Kopeć-Zaborniak przyczyniła się do współpracy Biblioteki z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami. Dzięki temu użytkownicy mogą uczestniczyć w szerszym życiu społecznym, które w malej miejscowości ma duże znaczenie. Promuje bibliotekę również przez spotkania autorskie ze znanymi osobami jak np. Krzesimir Dębski. Mieszkańcy widzą, jak stara się równać szanse, biorąc pod uwagę lokalizację Cieszanowa.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

Publikacje Urszuli Kopeć-Zaborniak, które ukazały się w Poradniku Bibliotekarza: „Język migowy w bibliotece” i „Biblioteka w potrzasku barier” dotyczyły problematyki osoby niepełnosprawnej w bibliotece. Oba artykuły oparte były na badaniach. Był w nich brany pod uwagę aspekt przystosowania polskich bibliotek do obsługi czytelnika niepełnosprawnego. Urszula Kopeć-Zaborniak jest redaktorką i felietonistką Maków Podkarpackich – elektronicznego czasopisma związanego z oprogramowaniem bibliotecznym MAK+ na Podkarpaciu. Artykuły: „Biblioteka a globalna wioska”, „Wujek w efekt-ownych butach firmy Google”, „Musi być mobilna szyja? Czytogodzina wzrokowca” to również materiały oparte na badaniach, tym razem bibliotek podkarpackich, które pracują w MAK+. Dotyczą szybkiego rozwoju technologii i miejsca w nich biblioteki oraz nowych możliwości, które daje bibliotekarzowi XXI wiek. Wielokrotnie publikowała recenzje książek w Internetowej Gazecie Kulturalnej Salon Literacki. Ważnym osiągnięciem w dziedzinie funkcjonowania bibliotek w małych miejscowościach było zaproszenie do debaty „Biblioteka ważniejsza niż aquapark” przez wydawnictwo Znak.

Osiągnięcia zawodowe

Otrzymała I Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarzy z małych miejscowości za całokształt pracy – prelegent na Kongresie Bibliotek na temat pozyskiwania funduszy. Promocja polskich bibliotek za granicą to przede wszystkim uczestnictwo z 6 osobami, które reprezentowały Polskę, w spotkaniu „International Young Librarians Academy – Międzynarodowa Akademia Młodych Bibliotekarzy”, które odbyło się w Ventspils na Łotwie. Odbierała wraz z FRSI w Brukseli nagrodę E-Inclusion Awards 2012 – dobrych praktyk integracji cyfrowej za Program rozwoju Bibliotek oraz uczestniczyła w warsztatach social media.

Cechy osobowościowe

Urszula Kopeć-Zaborniak to społecznik, osoba z szeroką wyobraźnią widoczną w działaniach, poetka, autorka tomiku „Data ważności”, podróżnik. Osoba niezwykle kreatywna i mocno zaangażowana w pracę. Nie boi się nowych wyzwań. Podejmuje trudne zadania, którym potrafi sprostać. Otwarta na nowe propozycje współpracy. Ceniona za pracowitość i sumienność, lubiana przez czytelników. Zauważa potencjał do działania u innych. Jest dobrym managerem i dba o wizerunek Biblioteki. Znana ze swej działalności prospołecznej i dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Dzięki dużej wiedzy, odpowiedzialności i postawie twórczej Urszuli Kopeć-Zaborniak, sieć cieszanowskich bibliotek publicznych zmieniła swoje oblicze, stając się nowoczesnymi i prężnie działającymi instytucjami kulturalno-edukacyjnymi, rozpoznawalnymi w kraju, związanymi z rozwojem technologii XXI wieku.

(http://www.wimbp.rzeszow.pl)

Naszej koleżance serdecznie gratulujemy, a wszystkich naszych czytelników zachęcamy do głosowania w Ogólnopolskim Konkursie SBP Bibliotekarz Roku 2016.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=17695