English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych, Konkursy

Uroczyste otwarcie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie oraz podsumowanie XV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

47

W dniu 30 listopada 2012 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się otwarcie nowo wyremontowanego budynku połączone z rozstrzygnięciem konkursu historyczno-plastycznego „Wiem wszystko o mojej miejscowości”. Konkurs ten organizowany jest od 1997 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu. Organizatorami XV edycji byli: Miejska Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta, Powiatowe Centrum Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Fundacja Pamięć i Tożsamość – Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie, która wspólnie z MBP napisała projekt „Kulturalny Lubaczów- działania na rzecz promocji kultury w lokalnym środowisku” realizowanego w ramach MECENATU KULTURALNEGO- dofinansowanego przez Województwo Podkarpackie. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 183 uczniów z 14 szkół z terenu powiatu lubaczowskiego przygotowanych przez 28 nauczycieli-opiekunów; łącznie napłynęło 158 prac: 50 historycznych oraz 108 plastycznych, które oceniało profesjonalne jury w składzie: Barbara Kubrak, Janusz Szpyt (komisja plastyczna); Lidia Argasińska, Mieczysław Argasiński, Katarzyna Makiel, Jan Makiel, dr Zygmunt Kubrak (komisja historyczna). Nagrodami głównymi były tablety, książki oraz kubki promocyjne. Jubileuszowe podsumowanie uświetnił występ młodzieży przygotowanej przez Dyrektora MDK Andrzeja Kindrata.

Protokół z konkursu historycznego

Protokół z konkursu plastycznego

Druga część uroczystości rozpoczęła się koncertem skrzypcowym oraz prezentacją historii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po przywitaniu przybyłych gości rozpoczęły się wystąpienia pracowników Archiwum Akt Nowych w Warszawie: dr Anny Nowakowskiej-Wierzchoś, dra Pawła Libery i płka Jana Bańbora. Na zakończenie uroczystości na ręce Dyrektor Katarzyny Pelc-Antonik zaproszeni goście przekazali albumy oraz książki, które wzbogaciły księgozbiór Biblioteki.

Biblioteka przed i po remoncie