English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych

Tydzień Edukacji Globalnej

1
fot. MBP Lubaczów

fot. MBP Lubaczów

W dniach 15 do 22 listopada 2014 r. trwał Tydzień Edukacji Globalnej, obchodzony pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności”. MBP włączyła się w tą międzynarodową akcję realizując cykl spotkań z młodzieżą w trakcie których poruszano tematy związane z aktualnymi problemami globalnymi.

Punktem wyjścia do omówienia tego zagadnienia było wyjaśnienie co to jest edukacja globalna, jakie są jej cele i zadania. Następnie młodzież wskazywała najważniejsze globalne problemy, za które uznała degradację środowiska naturalnego, znaczne różnice w rozwoju poszczególnych krajów, nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka w krajach rozwijających się, choroby cywilizacyjne, nierówny dostęp do edukacji, ubóstwo.

W trakcie zajęć próbowano także prześledzić historię rzeczy na pięciu jej etapach tj. od wydobycia surowców poprzez produkcję, dystrybucję, konsumpcję, aż po utylizację. Rozważania te doprowadziły do wniosku, że wydobywamy zbyt wiele surowców naturalnych niszcząc przy tym naszą planetę, produkujemy i kupujemy wiele rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy, wyrzucając je zaśmiecamy środowisko naturalne. Młodzież zastanawiała się co każdy z nas może zrobić by poprawić złą sytuację globalnej gospodarki. Za konieczne uznano oszczędzanie surowców naturalnych, segregację śmieci, recykling, ograniczenie konsumpcji. Zauważono również potrzebę niesienia pomocy ubogim krajom.

Zajęciom towarzyszyła tematyczna wystawka i ekspozycja książek.

Tydzień edukacji globalnej – 2014