English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Czytelnia dla Dorosłych

Spotkanie z prof. Bohdanem Hudem

162

W dniu 24 maja 2019 (piątek) Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie gościła prof. Bohdana Huda, wybitnego specjalistę w zakresie relacji i konfliktów ukraińsko-polskich w XIX i XX wieku, autora promowanej podczas spotkania książki pt. „Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku: zarys historii konfliktów społeczno-etnicznych”. Inicjatorem spotkania był Marek Skulimowski, Prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, uczestniczył w nim również dr hab. Jan Pisuliński – Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego (Wydział Socjologiczno – Historyczny).

 

Bohdan Hud jest dyrektorem Instytutu Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki, pełni także funkcję profesora wizytującego w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponadto jest wykładowcą na Wydziale Studiów Międzynarodowych WSA, członkiem Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego pod auspicjami Instytutów Pamięci Narodowej (polskiego i ukraińskiego).

Podczas spotkania prof. Hud opowiadał o kulisach powstania książki. Ujawnił co było impulsem do jej napisania, jaką zyskała strukturę, co stanowiło jej materiał źródłowy. Wskazał na bogatą historię sąsiedztwa polsko – ukraińskiego i burzliwy klimat relacji obu narodów, począwszy od średniowiecznych stosunków feudalnych po lata II wojny światowej.

Autor starał się ukazać losy obu narodów z punktu widzenia klasy najniższej tj. chłopów, zrozumieć ich mentalność i przyczynę negatywnych zachowań. Stwierdził, że rzeź wołyńska miała głębokie korzenie historyczne tak w kontekście społecznym, jak i ekonomicznym, religijnym czy etnicznym. To podejście pozwoliło mu na dokonanie wnikliwej analizy i kompleksowej oceny napięć na Kresach.

Uczestniczący w spotkaniu dr hab. Jan Pisuliński wskazał na brak jednolitego stanowiska polskich historyków  dotyczącego zbrodni wołyńskiej, która ciągle pozostaje kwestią nierozstrzygniętą. Do dziś na relacje polsko-ukraińskie cień kładą przede wszystkim te tragiczne wydarzenia, choć nie bez znaczenia są tu powstania kozackie czy polityka II Rzeczpospolitej wobec Ukraińców.

Prof. Hud potępił rzeź wołyńską, ale podkreślił, że trzeba poznać prawdę o niej z obu stron. Ważne, by korzystać przy tym z dokumentów historycznych i wiarygodnych źródeł, obiektywnie dążyć do ustalenia faktów, zrozumieć problemy i poznać skomplikowane realia tamtych czasów. Sformułował także wskazówkę dla obu narodów: Nie należy grzebać się w przeszłości, tylko patrzeć w lepszą przyszłość dla wszystkich.

Podczas spotkania prof. odpowiedział na szereg pytań, jakie padły nie tylko ze strony Marka Skulimowskiego, moderatora dyskusji, ale także licznie przybyłych na spotkanie mieszkańców Lubaczowa.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.