English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Czytelnia dla Dorosłych

Spotkanie z Krzysztofem Ormianem

14 maja 2019 (wtorek) w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek gościliśmy dr. Krzysztofa Ormiana, archeologa, wykładowcę Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, który młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego przybliżył tajniki archeologii.

Około 2300 lat temu niewielka grupa Scytów, koczowniczego ludu żyjącego na stepach dzisiejszej Ukrainy, stoczyła krwawy bój, podczas którego zginął ich wódz. Jego ciało zostało złożone w monumentalnym grobowcu, Wielkim Kurhanie Ryżanowskim. Historia polskich odkryć archeologicznych związanych z tym miejscem rozpoczęła się w 1887 r., kiedy polscy badacze znaleźli boczą część kurhanu, a w niej pochówek młodej kobiety pogrzebanej w paradnym stroju, ozdobionym setkami złotych i srebrnych aplikacji, a także wiele srebrnych, brązowych i glinianych naczyń. Świadomość niepełnego przebadania kurhanu stała się impulsem dla kontynuacji badań, podjętych na nowo w 1995 roku, przez polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną pod kierunkiem Jana Chochorowskiego (Instytut Archeologii UJ) i Sergeja Skorego (Instytut Archeologii NANU w Kijowie). Jednym z jej uczestników był nasz gość, który właśnie temu wydarzeniu poświęcił swój wykład. Dr Krzysztof Ormian opowiadał o tym, jakie przygody towarzyszyły pracom archeologicznym i jakie skarby zostały wydobyte. Okazało się, że poległy wódz został pogrzebany w pełnym rynsztunku bojowym, odnaleziono łuk ze strzałami, kołczany, włócznie, sztylet, ponadto kosztowne naczynia do wina i kumysu oraz misy do spożywania posiłku.

Świetnie zachowany grobowiec nie tylko dostarczył nauce cennych znalezisk świadczących o kulturze Scytów, ale pozwolił także ocenić symbolikę poszczególnych elementów i zachowania społeczno-religijne tego ludu. Sensacją okazało się również datowanie grobowca na około 270-260 p.n.e.