English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Czytelnia dla Dorosłych

Spotkanie z prof. Andrzejem Pleszczyńskim

73

Czy wszyscy ochrzcili się wraz z Mieszkiem I? Na to i wiele innych pytań dotyczących tradycji pogańskich w polskim średniowieczu odpowiedź można było uzyskać 29 września w MBP podczas spotkania z prof. dr hab. Andrzejem Pleszczyńskim.

2922

Prof. Pleszczyński jest historykiem zajmującym się historią średniowiecza. Jego zainteresowania badawcze to: początki państw słowiańskich Europy Środkowej i ich kontakty ze światem chrześcijańskiego Zachodu, miejsce władzy w Europie wczesnośredniowiecznej, spotkania ludzi z różnych kręgów kulturowych, przenikanie się idei, sztuka jako źródło historyczne. Pracuje jako kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii UMCS w Lublinie.

W MBP profesor gościł dzięki akcji społecznej Fundacji Tygodnika Powszechnego pt. „Polska historia 966-2016. Będzie się działo!” W ramach tego projektu młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki wzięła udział w wyjątkowej lekcji historii. Uczniów zaszczycił swym wykładem wybitny historyk, młodzi humaniści mieli tym samym niepowtarzalną okazję, aby zgłębić historię wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich oraz procesu chrystianizacji.

Podczas swej prelekcji profesor poruszał tematykę chrztu Polski, wskazywał jego przyczyny i konsekwencje, kreślił sytuację kulturową i polityczną tamtego okresu, mówił także o tym w jakich warunkach żyła ówczesna ludność i jak krzewiono chrześcijaństwo na ziemiach polskich. Ponadto omawiał niektóre wierzenia pogańskie, zestawiając je z nauką kościoła.

Akcja społeczna Fundacji Tygodnika Powszechnego „Polska Historia 966–2016. Będzie się działo!” to spotkania prowadzone przez wybitnych historyków, ukazujące młodzieży licealnej w niestandardowy sposób historię lokalną i powszechną oraz jej bohaterów. Ma na celu przede wszystkim popularyzację historii Polski. Spotkanie lubaczowskiej młodzieży z wybitnym historykiem i publicystą z pewnością stało się pretekstem do rozbudzania wśród młodzieży zainteresowania mediewistyką, przypomniało również o obchodzonej w tym roku 1050. rocznicy chrztu Polski.