English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Czytelnia dla Dorosłych

Spotkanie z Janem Kucą, autorem książki „Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi”

W piątek (27 października 2017) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbyło się spotkanie autorskie z Janem Kucą, nauczycielem, historykiem, badaczem dziejów powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego, autorem wielu artykułów i książek o tej tematyce. W MBP opowiadał o publikacji pt. „Miłków. Prawda i legenda zaginionej wsi”.

W trakcie II wojny światowej wiele wsi leżących wzdłuż nowej granicy utworzonej pomiędzy Niemcami i Związkiem Radzieckim przestało istnieć w wyniku wysiedlenia mieszkańców i zniszczeń dokonanych przez okupantów. Po miejscowościach tych zostały nieliczne ślady – cmentarze, pozostałości budynków, przydrożne krzyże. Właśnie taką wsią był Miłków, położony w powiecie lubaczowskim, niedaleko Starego Dzikowa, Mołodycza, Starego Sioła. Wspomnienia dawnych mieszkańców stały się dla Jana Kucy kanwą, na bazie której powstała książka ukazująca historię wsi, poszczególnych osób i rodzin.

Podczas spotkania w MBP autor przybliżył nam pracę nad publikacją, opowiadał w jaki sposób szukał śladów działalności miłkowian i jak zdobywał informacje stanowiące materiał źródłowy, zdjęcia, dokumenty, listy.

Na wstępnie odczytał fragment książki opisujący miejsce, w którym kiedyś istniała spora, licząca ponad 800 mieszkańców wieś, a które obecnie jest porośnięte lasem. Pomiędzy pagórkami i wąwozami wznoszą się dwa krzyże, jeden jest usytuowany w miejscu, w którym kiedyś stał kościół, drugi to pamiątka po cerkwi. Wśród drzew odnaleźć można kawałki różnokolorowego szkła w miejscu, gdzie funkcjonowała huta, nieopodal była szkoła. Po drugiej stronie rzeczki Bech znajduje się cmentarz, zadbane groby, którymi opiekują się potomkowie miłkowian.

Miejsca te zostały nie tylko opisane, ale również zaprezentowane dzięki pokazowi slajdów. Można było obejrzeć fotografie cerkwi i kaplicy, a także przedmiotów, które wykopano podczas badań tego terenu. Były wśród nich m.in. monety, odznaki, narzędzia rolnicze, przedmioty codziennego użytku np. pozostałości zastawy stołowej, a także elementy wyposażenia świątyń, naczynia liturgiczne, fragmenty witraży, dzwonki. Dzięki staraniom Jana Kucy przedmioty te są wyeksponowane w zorganizowanym przez niego muzeum regionalnym przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu.

Wiele uwagi autor poświęcił zachowanym zdjęciom, na których widnieją mieszkańcy wsi. Z każdym z tych zdjęć związana była odrębna historia dotycząca losów poszczególnych osób i ich rodzin. Są to pamiątki po ważnych wydarzeniach np. ślubach, chrzcinach, pogrzebach, pierwszej komunii, rocznicach i jubileuszach oraz wspólnej pracy.

Następnie autor opowiadał o tym, w jaki sposób obecnie czci się pamięć o Miłkowie i jego mieszkańcach, o odprawianych od dziesięciu lat mszach odpustowych 26 sierpnia w Święto Matki Boskiej Częstochowskiej, o opiece nad mogiłami, o pracy jaką wkładają w zachowanie śladów po dawnych mieszkańcach nie tylko potomkowie miłkowian, ale także leśnicy.

Pod koniec spotkania uczestnicy mogli zakupić książki i uzyskać dedykacje autora.

Panu Janowi serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawe spotkanie i barwne opowieści.

 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.