English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Czytelnia dla Dorosłych

Spotkanie autorskie z Władysławem Swatkiem

W czwartek 11 kwietnia Biblioteka gościła Władysława Swatka – autora książki pt. „Wspomnienia z moich lat dziecinnych i młodości”. Spotkanie prowadził Edward Dziaduła, redaktor czasopisma „Kresowiak Galicyjski”.

Władysław Swatek opowiadał o tym w jaki sposób powstawała książka, kto zachęcił go do spisania wspomnień z okresu swojego dzieciństwa, które trwało w trudnym okresie wojny oraz młodości, która przypadła na okres Polski Ludowej.

W książce zawarty jest opis losów rodziny wywiezionej w styczniu 1941 r. z Chlewisk do Lubyczy, a następnie do Lwowa, gdzie urodzili się dwaj chłopcy – bliźniacy (autor książki i jego brat, który zmarł). Władysław dorastał w biedzie, jego dzieciństwo upłynęło w prymitywnych i nieprzyjaznych warunkach. Dorośli nie poświęcali mu zbyt wiele uwagi. Sam musiał kształtować swoje opinie, szukać autorytetów, zmagać się z trudną codziennością tamtych czasów. Podobna sytuacja miała miejsce po powrocie do Chlewisk, gdy będąc jeszcze dzieckiem został oddany na służbę. Dorośli nie dbali wtedy o dzieci, nikt się nimi nie interesował. Władysław w zasadzie wychowywał się sam i sam kształtował swoje relacje z innymi. Będąc piętnastoletnim chłopcem wyjechał w Bieszczady, później do kopalni w Jaworznie, gdzie ciężko pracował. Następnie odbył pięcioletnią służbę wojskową, pełną rygoru, ale także przygód. Wspomnienia kończy w momencie powrotu do rodzinnych Chlewisk, gdzie założył rodzinę, zdobył zaufanie i szacunek ludzi, od siedemnastu lat jest sołtysem.

Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się z autorem swoimi uwagami i opiniami, podziwiali jego determinację, pracowitość, odwagę, pokorę do życia i ludzi. Wszyscy zachęcali go do spisania dalszej części wspomnień.