English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Łubczykiem

14
Grzegorz Łubczyk

fot. MBP Lubaczów

W piątek 6 marca w MBP odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem Łubczykiem, dziennikarzem, dyplomatą, byłym ambasadorem RP w Budapeszcie, autorem publikacji prasowych, książek i filmów poświęconych postaci Henryka Sławika – jednego z największych „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, który według danych Instytutu Yad Vashen pomógł ocalić na Węgrzech ok. 5 000 polskich Żydów. Henryk Sławik jako pełnomocnik emigracyjnego rządu polskiego z niezwykłą skutecznością roztaczał opiekę nad dziesiątkami tysięcy polskich uchodźców na Węgrzech. Za swoją działalność zapłacił cenę najwyższą. Po wojnie jako przedwojenny działacz społeczny, polityczny, powstaniec śląski, został skazany na całkowite zapomnienie.
Podczas spotkania wyświetlono film „Na krawędzi” przybliżający życie i działalność Henryka Sławika oraz jego węgierskiego przyjaciela Josefa Antalla, który był politykiem i społecznikiem, członkiem Niezależnej Partii Drobnych Rolników, przewodniczącym Węgierskiego Czerwonego Krzyża. Podczas II wojny światowej organizował wraz z Henrykiem Sławikiem, a także m.in. z Jusztiniánem kardynałem Serédi, Zdzisławem Antoniewiczem, ks. prałatem Miklósem Beresztóczy oraz biskupem-sufraganem w Vác ks. dr. Árpádem Hanauerem pomoc dla polskich uchodźców. W Vác stworzył ośrodek dla młodzieży żydowskiej z Polski. Za swą działalność został odznaczony Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata oraz Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP.
Zdjęcia do filmu „Życie na krawędzi” zostały nagrane na Węgrzech – w Budapeszcie, Oroszi, Somló i w Polsce – w Warszawie, Jastrzębiu Zdroju, Szerokiej, Katowicach. W filmie wystąpili m.in. członkowie rodzin Antalla seniora i Henryka Sławika oraz świadkowie ówczesnych wydarzeń – uchodźcy wojenni, których los zetknął z bohaterami dokumentu. W scenach fabularyzowanych w postaci Sławika i Antalla wcielili się wybitni polscy aktorzy Krzysztof Globisz i Olgierd Łukaszewicz, a w rolę narratora Piotr Fronczewski. Na ekranie pojawiają się również główni bohaterowie – Sławik i Antall w unikatowych, ruchowych scenach z nagrań węgierskiej kroniki filmowej. Można także zobaczyć nigdy nie pokazywane publicznie zdjęcia rodzinne, które udostępnili bliscy Josefa Antalla.

 

Po spotkaniu można było nabyć książkę pt. „Henryk Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów”, a także film „Życie na krawędzi. Henryk Sławik – Josef Antall senior”