English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Czytelnia dla Dorosłych

Spotkanie z Adamem Łazarem

We wtorek 17 października w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie z Adamem Łazarem, byłym nauczycielem, historykiem, regionalistą, dziennikarzem, aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, laureatem medalu „Mater Verbi” otrzymanego za publikacje w czasopismach katolickich.

Na początku swego wystąpienia Pan Adam złożył serdeczne życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaznaczył, że październik to ważny miesiąc w historii Polski i naszego regionu, gdyż 16 października Karol Wojtyła został wybrany na papieża, 16 października urodził się generał Józef Kustroń, ponadto w październiku był pogrzeb biskupa Mariana Rechowicza.

Następnie wspominał osoby, które wywarły duży wpływ na jego życie, które wyznaczyły kierunek jego działalności i którym wiele zawdzięcza. Jedną z nich był ojciec, kolejne to nauczycielka języka polskiego, nauczycielka wychowania fizycznego oraz wychowawca w internacie. Ojciec udzielił mu ważnej życiowej wskazówki: „Adaś! Przełożonych słuchaj, a swoje sobie myśl” maksymę tą stosował przez całe życie i nigdy nie ulegał żadnej ideologicznej propagandzie. Polonistka dbała o rozbudzenie zainteresowań kulturalnych, zachęcała do wyjść na wszystkie premiery spektakli teatralnych w Krakowie i relacjonowania ich. Następnie opracowania te porównywała z recenzjami, które ukazywały się w krakowskiej prasie. Miało to wielki wpływ na późniejszą pasję dziennikarską Pana Adama. Nauczycielka wychowania fizycznego była przewodnikiem po Krakowie, jak również specjalistką od tańca ludowego, to dzięki niej nasz gość nauczył się wielu polskich tańców ludowych, a ponadto uczestniczył w licznych wycieczkach. Nie tylko poznał piękno polskiej ziemi, ale zwiedzając kościoły i zapoznając się z ich historią nabył wiedzę z zakresu historii architektury. To właśnie te zdobyte w młodości informacje przyczyniły się do powstania książki pt. „Zabytki Ziemi Lubaczowskiej – Architektura kościelna”, będącej albumem zawierającym zdjęcia pana Krzysztofa Stępnia, któremu autor wyraził szczere podziękowania.

Następnie opowiedział historię powstania kolejnych albumów „Wędrujemy roztoczańskim szlakiem Św. Brata Alberta”, „Oleszyce na przestrzeni wieków”, podkreślając owocną współpracę nie tylko ze wspomnianym fotografikiem, ale też innymi pracownikami Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie. W albumie „Świętemu Janowi Pawłowi II bliski był Lubaczów” , Adam Łazar szczegółowo opisuje wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie w czerwcu 1991 roku oraz wydarzenia, które ją poprzedziły, jak również ślady jakie zostawiła w naszym mieście, w sercach jego mieszkańców. Publikacja ta jest bogato ilustrowana fotografiami ze zbiorów osób prywatnych, oraz pochodzącymi m.in. od ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas- Bandrowskiego w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Autor w barwny sposób mówił o swoich publikacjach, o pracy nad książkami dotyczącymi historii kościoła katolickiego, regionu lubaczowskiego, o artykułach w prasie lokalnej relacjonujących aktualne wydarzenia. O tym jakie napotyka trudności, skąd czerpie informacje, jak zdobywa materiały źródłowe.

Podkreślił, że historia kościoła katolickiego jest obszarem najbliższym jego sercu, to właśnie sporządzanie biogramów biskupów i relacjonowanie ważnych wydarzeń kościelnych przynosi mu największą radość i satysfakcję. Jednak z pewnością bliska jest mu również historia regionu, świadczy o tym między innymi „odkrycie” dla Lubaczowian postaci gen. Józefa Kustronia, gdyż dzięki staraniom Adama Łazara w 1967 r. nadano ówczesnej szkole zawodowej w Lubaczowie imię tego lubaczowskiego bohatera z września 1939 r. Adam Łazar jest również autorem książki pt. Generał brygady Józef Kustroń” wydanej w 2005 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej, opisującej jego życie i bohaterską śmierć.

Bez wątpienia niezwykle ważne dla mieszkańców regionu jest zaangażowanie autora w pisanie artykułów do prasy lokalnej: „Kresowiaka Galicyjskiego”, Jednodniówki „Lubaczów”, „Rocznika Lubaczowskiego”, czy „Ziemi Lubaczowskiej”, gdyż dokumentują one współczesne życie powiatu, zawierają cenne informacje, przez co są bogatym materiałem źródłowym. Warto podkreślić, że Adam Łazar jest autorem ok. 3000 prac.

Nasz gość swe wystąpienie zakończył w humorystyczny sposób, przypomniał jak na zakończenie roku szkolnego w teatrze, recytował wiersz Tetmajera „Serce matki” oraz „Oświadczyny Piotra Prokopka” Brzezińskiego, którego fragment pamięta do tej pory i zaprezentował nam na spotkaniu.

Panu Adamowi bardzo serdecznie dziękujemy za to, że zechciał gościć w naszej bibliotece, opowiedzieć nam o swej życiowej pasji jaką jest praca publicysty, przybliżyć swe najważniejsze dokonania.

Życzymy Panu wielu dalszych sukcesów twórczych oraz zdrowia i wytrwałości.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.