English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Czytelnia dla Dorosłych

Sesja popularno-naukowa „Polaków drogi do niepodległości”

11 listopada 1918 to wyjątkowa data w dziejach Europy i Polski. Właśnie w tym dniu zakończyła się I wojna światowa, a nasz kraj odzyskał niepodległość po 123 latach niewoli. Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 10 listopada 2017 odbyła się sesja popularno-naukowa „Polaków drogi do niepodległości” z udziałem lokalnych historyków i gości spoza Lubaczowa. Sesja zorganizowana została w ramach projektu Lubaczów – stacja „Niepodległość” z sercem dofinansowanego ze środków Programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2021 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa.

Jako pierwszy głos zabrał Jan Bańbor, historyk, autor wielu publikacji, który mówił o Obronie Lwowa w listopadzie 1918 r. i o udziale lubaczowian w tych wydarzeniach – (m.in.Oskara Frisera). Podkreślił również bohaterską postawę młodych mieszkańców Lwowa, którzy – wobec braku w mieście regularnych oddziałów Wojska Polskiego ochotniczo walczyli o Lwów z oddziałami wojsk ukraińskich. 22 listopada 1918 miasto zostało w dużej części opanowane przez zamieszkujących je Polaków. Obrona oblężonego przez wojska ukraińskie Lwowa, pozbawionego dostaw wody i elektryczności, trwała aż do połowy 1919. Wówczas regularne wojska polskie przybyłe z odsieczą przerwały oblężenie.

Następnie wystąpił dr Zygmunt Kubrak, historyk, nauczyciel, muzealnik, Miłośnik Ziemi Lubaczowskiej, który wygłosił referat pt. „Udział mieszkańców powiatu lubaczowskiego w wojnie polsko – sowieckiej w latach 1919-1920 oraz rola Stanisława Dąbka w tych wydarzeniach”. Zaprezentował bohaterską postawę Dąbka w trakcie pierwszej wojny światowej, który po jej wybuch w 1914 roku został powołany do służby w piechocie cesarskiej i królewskiej Armii, a następnie po ukończeniu Szkoły Oficerów Rezerwy wysłany na front. Podczas walk w Karpatach został ciężko ranny. Po rehabilitacji walczył we Włoszech. Pod koniec 1918 zgłosił się do Wojska Polskiego. Wziął udział w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami, walczył na lubaczowszczyźnie, to tu organizował zbrojne oddziały, a po zdobyciu miasta również zalążki władz administracyjnych. Za męstwo wykazane podczas walk odznaczony został Krzyżem Walecznych. Dr Kubrak mówił również o bohaterskiej postawie Dąbka podczas kampanii wrześniowej, w której dowodził całością sił lądowych zgromadzonych wokół Gdyni, wieczorem 19 września 1939 na Kępie Oksywskiej, w obliczu nieuchronnej klęski, odebrał sobie życie strzałem w głowę. Pod koniec swego wystąpienia wspomniał o planach budowy pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, którego odsłonięcie powinno się odbyć w listopadzie 2018 r. – w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Kolejnym prelegentem był Hubert Kuberski doktorant Instytutu Studiów Politycznych PAN. W swoim referacie omówił wpływ Józefa Piłsudskiego na odzyskanie niepodległości, jego udział w walkach o niepodległość, zabiegi polityczne na arenie międzynarodowej, trud konstruowania pierwszego rządu polegający na scaleniu trzech największych ośrodków ówczesnej władzy tj. w Warszawie, Krakowie i Lublinie w jeden organizm państwowy, dzięki czemu położył zręby pod funkcjonowanie państwa polskiego.

Sesję zakończyło wystąpienie Grzegorza Łubczyka, byłego ambasadora RP na Węgrzech, który mówiąc o przyjaźni polsko-węgierskiej przybliżył rolę i pomoc Węgrów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., a zwłaszcza ich udział w Legionach Polskich. Wspomniał również o pomocy Węgrów w 1920 r., o transporcie amunicji (80 wagonów zawierających 22 miliony sztuk naboi karabinowych i pocisków artyleryjskich), która dotarła do oddziałów polskich – na pierwszą linię frontu i w dużej mierze przyczyniła się do zwycięstwa Polaków w bitwie o Warszawę. Wystąpienie Pana Ambasadora realizowane było w ramach współpracy MBP w Lubaczowie ze Stowarzyszeniem Narodowo- Patriotycznym „Rota” przy organizacji XVII Narodowego Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności