English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności

Remont budynku biblioteki w Lubaczowie

12

Remont MBP Lubaczów

Od kwietnia 2012r. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej trwa remont, który obejmuje odgrzybienie i izolację murów piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okładzin klatki schodowej, roboty malarskie, budowę podnośnika pionowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, przebudowę sanitariatów i przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych. Na realizację inwestycji MBP otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”. Przyznane środki finansowe MKiDN stanowią 40% całkowitego kosztu zadania, 60% to wkład własny dofinansowany z dotacji celowej
z Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
Zakończenie realizacji zadania „Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie” planowane jest w październiku 2012r.