English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU

Projekt “Języki Unii Europejskiej platformą porozumienia młodzieży polskiej i ukraińskiej”  prowadzony był w języku niemieckim w latach 2003/2004. Brała w nim udział młodzież z Lubaczowa i Jaworowa. Na bazie tego języka poruszano różnorodne tematy związane z kulturą i obyczajami obu narodów, z życiem codziennym i zainteresowaniami młodzieży.

Lp. miesiąc dzień Forma Liczba uczestników Temat
1. listopad 7 – 8 warsztaty 30 Poznajmy się: moje miasto, moja rodzina, moja szkoła.
2. grudzień 5 – 6 seminarium 30 – 40 Życie w Polsce i na Ukrainie, życie uczniowskie, wolny czas, młodzież, potrawy.
3. styczeń 9 – 10 warsztaty 30 Problemy w naszych miastach – tolerancja, bezrobocie, niepełnosprawni, etc.
4. luty 6 – 7 seminarium 30 – 40 Dzisiejszy świat – obcokrajowcy, tolerancja, bezrobocie AIDS, reklama.
5. marzec 19 – 20 warsztaty 30 Kultura i sport w naszych miastach.
6. kwiecień 16 – 17 warsztaty 30 Ochrona środowiska w naszych miastach.
7. maj 7 – 8 seminarium 30 – 40 Zagrożenia XXI wieku: terror, mobing, zmiany klimatyczne,degradacja środowiska.
8. czerwiec 18 – 19 warsztaty 30 Unia Europejska – wyzwania i korzyści.

Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE, Program dla Polskiej Granicy Wschodniej. Instytucją nadzorującą realizację działań w ramach tego programu jest Euroregion Karpacki.

Pozostaw komentarz

Twój email nie zostanie nigdzie opublikowany. *