English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Wypożyczalnia dla Dorosłych

Polona i Academica – szkolenie dla bibliotekarzy

119

We wtorek (06.03.2018) w Czytelni dla Dorosłych odbyło się szkolenie z Polony i Academiki. Udział w szkoleniu wzięli bibliotekarze z powiatu lubaczowskiego oraz z Jarosławia. Szkolenie poprowadził specjalista z Biblioteki Narodowej – Iwo Hryniewicz.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy poznali pełnotekstowe techniki przeszukiwania Polony jednej z największych i najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i największej tego typu biblioteki w Polsce. Jej podstawowym celem jest zapewnienie szerokiego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobu zdigitalizowanego piśmiennictwa polskiego oraz informacji o nim. W portalu udostępniane są przede wszystkim zbiory z domeny publicznej, m.in.: stare druki, książki z XIX i XX w., ryciny, druki ulotne, nuty, rękopisy, zbiory kartograficzne i czasopisma.

Bibliotekarze dowiedzieli się jak tworzyć własne kolekcje, notatki, zakładki do obiektów oraz poznali zasady pobierania plików z domeny publicznej. Poruszane były również zagadnienia praw autorskich.

Dalsza część spotkania poświęcona była Academice- innowacyjnemu systemowi wypożyczeń elektronicznych książek i czasopism, który daje możliwość dostępu do pełnotekstowych publikacji zbiorów Biblioteki Narodowej.

Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców.

Uczestnicy szkolenia poznali podstawy funkcjonowania systemu, metody zaawansowanego i pełnotekstowego wyszukiwania oraz zasady dostępu do systemu w każdej, nawet niewielkiej bibliotece.