English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności

„Policja w służbie Niepodległej” konferencja i wystawa fotografii

95

„Policja w służbie Niepodległej” pod takim tytułem odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie konferencja poświęcona działalności i roli Policji Państwowej w historii II Rzeczypospolitej. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć dokumentujących obraz Policji Państwowej w okresie międzywojennym na Podkarpaciu.

Na wystawie przygotowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie zaprezentowane zostały fotografie policjantów z jednostek dawnych województw krakowskiego i lwowskiego, które dziś tworzą Podkarpacie. Archiwalne fotografie zostały pozyskane z muzeów, archiwów i instytucji kultury, głównie z naszego regionu.

Konferencję rozpoczął podinsp. mgr Janusz Mokrzycki z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, który przywitał zaproszonych gości oraz przybyłą na spotkanie młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał podkom. dr Marcin Dziubak, specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który podkreślił ważną rolę Policji i policjantów w walce o niepodległość Polski. Przypomniał najważniejsze wydarzenia z kart historii Polski, w których udział brali policjanci oraz szczegółowo omówił prezentowany wernisaż fotografii.
O tym w jak trudnych warunkach historycznych i politycznych powstawała Policja w powiatach lubaczowskim i cieszanowskim opowiedział zgromadzonym dr Zygmunt Kubrak.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy w naszej Bibliotece do 26 października br.