English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Czytelnia dla Dorosłych, Konkursy

Podsumowanie XXIV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

W dniach 16 i 17 grudnia 2021 odbyło się wręczenie nagród laureatom XXIV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”. W tym roku wpłynęły 153 prace (14 historycznych, 70 plastycznych, 69 kompletów zdjęć), 148 uczniów, przygotowanych przez 31 nauczycieli z 19 szkół z terenu powiatu lubaczowskiego.

Wyboru nagradzanych prac dokonało profesjonalne jury, osoby niezwiązane z żadną szkołą, bezstronne. Byli to historycy z naszego regionu oraz lokalni plastycy i fotograficy.

W skład komisji historycznej weszli:
dr Zygmunt Kubrak – przewodniczący – historyk, regionalista miłośnik ziemi lubaczowskiej, emerytowany dyrektor Muzeum Kresów,
Ryszard Antonik – historyk, emerytowany dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie,
Dariusz Sałek – historyk, adiunkt Muzeum Kresów.

Protokół komisji oceniającej prace historyczne w XXIV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

Dr Zygmunt Kubrak uzasadnił werdykt komisji słowami:
Na tegoroczny konkurs „Wiem wszystko o mojej miejscowości” napłynęło prawie trzykrotnie więcej prac, aniżeli w ubiegłorocznej edycji. Obawa przed Covid-19 nie pozwoliła uczestnikom konkursu w pełni skorzystać z wielu możliwości poznawczych, ale młodzież nauczyła się, podobnie jak ogół społeczeństwa, jak żyć obok tego wirusa.

Najwyżej komisja oceniła pracę Michaliny Kulczyckiej – „Radruż”. Autorka zajęła się problematyką, która wciąż powraca w gorzkich wspomnieniach. Pod mało mówiącym tytułem wyłania się przesłanie: „Akcje UPA w Radrużu – ocalmy wspomnienia o ofiarach zbrodni”. To przesłanie podjęła emerytowana nauczycielka Jadwiga Zaremba, której autorka opracowania powierzyła pierwszoplanową rolę. Nauczycielka krok po kroku, od krzyża do krzyża na przycerkiewnym cmentarzu w Radrużu odczytuje nazwiska Polaków i osób z rodzin mieszanych, pomordowanych przez UPA. Są tu także Ukraińcy pomordowani za pomoc udzieloną sąsiadom-Polakom, za odmowę zdania kontygentu, są pobici za próbę krytyki poczynań upowców, iż „robią to nie po bożemu”. Wywiad z nauczycielką, którą trzeba podziwiać za wiedzę, powinien doczekać się publikacji. Wartość opracowania Michaliny Kulczyckiej podnoszą dobre zdjęcia cerkwi oraz krzyży – dzieła mistrzów bruśnieńskch.

Prezentacja „Radruż” autorstwa Michaliny Kulczyckiej

Uznanie komisji znalazła praca „Szlakiem murali w powiecie lubaczowskim” autorstwa Jakuba Żurawla (II nagroda). Autor zaprezentował murale i deskale znajdujące się na terenie naszego powiatu. W tym celu odwiedził Cieszanów, Gorajec, Horyniec-Zdrój, Basznię Dolną, Lisie Jamy i Lubaczów. Oprowadzając nas szlakiem murali przybliżył osoby, które miały znaczący wpływ na historię naszego kraju lub regionu. Filmik zachęca do wycieczek śladami prezentowanych prac i poznawania okoliczności jakie przyczyniły się do powstania tych ściennych, wielkoformatowych malowideł.

Prezentacja „Szlakiem murali w powiecie lubaczowskim” autorstwa Jakuba Żurawla

Komisja nagrodziła Mateusza Bosaka (III nagroda) za pracę „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Na temat wizyty Jana Pawła II 2-3 czerwca 1991 r. w Lubaczowie ukazało się wiele publikacji oraz kilka opracowań w poprzednich edycjach konkursu, jednakże okazało się, że można coś jeszcze dorzucić do wiedzy o tej wizycie. Mateusz Bosak sięgnął do kilku wspomnień: Burmistrza Lubaczowa Wiesława Beka, Proboszcza ks. Jerzego Dudka, ks. Jerzego Sopla, dyrygenta chóru Canzone Andrzeja Kindrata. Po spotkaniu z Burmistrzem wierni usłyszeli: „Młodego Burmistrza macie”. Dla ilustracji swojej relacji o wizycie Wielkiego Polaka autor zamieścił krótkie fragmenty Jego homilii oraz wiele zdjęć, które dziś mają dużą wartość historyczną.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Prezentacja „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” autorstwa Mateusza Bosaka

Wyróżnione zostały prace Bartosza Bosaka „Historia Rodziny Reis zapisana w przydrożnym krzyżu” oraz Mai Stupak „Historia Szkoły w Oleszycach”. Krzyż przy drodze z Lubaczowa do Dąbrowy, opisany przez Bartosza Bosaka, został ufundowany w 1920 r. przez Michała Bartłomieja Reisa w intencji jego szczęśliwego powrotu z wojny. Kanwą opracowania jest wywiad przeprowadzony przez autora z prawnukiem fundatora. To barwna opowieść o dzielnym żołnierzu, który w starciu z przeciwnikiem „wyjął szablę i jednym uderzeniem obciął głowę ruskiemu”, po czym został zaproszony do Wiednia na spotkanie z cesarzem i odznaczony. Z kolei Maja Stupak, pisząca o Szkole im. Jana Pawła II w Oleszycach, zaprezentowała w miarę rzetelnie opracowaną historię tej szkoły, wzbogaconą relacją dyr. Agaty Adamskiej. Praca ma charakter samodzielny, autorka podała literaturę, z której korzystała, co niestety było rzadkim przypadkiem w tegorocznej edycji konkursu.

Nagrodę specjalną poza konkursem komisja przyznała Magdalenie Furgale za pracę „Historia wsi Budomierz w latach 1939-2021”. Autorka przedstawiła dzieje wsi niszczonej przez dwóch okupantów, sowieckiego i niemieckiego, zrujnowanej przez wojnę i UPA, a podniesionej z upadku przez pracowitych mieszkańców. W pracy przewija się sentyment do zabudowy, której już nie ma, jak np. stary drewniany młyn. Autorka zaprezentowała swoją pracę w formie lapbooku, książki-albumu, gdzie treść została zapisana odręcznie, czytelnie, pismem kaligraficznym. Liczne zdjęcia opatrzone informacją-to dodatkowe walory tego interesującego opracowania.

W skład komisji plastycznej weszli:
Janusz Szpyt – przewodniczący – artysta plastyk z Lubaczowa, który przez wiele lat pełnił funkcję instruktora w MDK Lubaczowie,
Stanisław Sobczyk – artysta plastyk, emerytowany instruktor MDK w Lubaczowie.

Protokół komisji oceniającej prace plastyczne w XXIV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

Przewodniczący komisji uzasadniając wybór najlepszych prac w mailu skierowanym do Biblioteki napisał:
I miejsce:
Za wzruszającą pełną grozy i dramatu scenę będącą niemal alegorią wojny, krzywdzącej w sposób okrutny i bezwzględny niewinnych i bezbronnych.
Na uwagę zasługuje wykorzystanie temperatury barw do wyrażania dramaturgii sceny.

Praca autorstwa Maji Mamczur

II miejsce:
Za historyczne przedstawienie rynku w Lubaczowie. Pomimo, że praca jest monochromatyczna, to jednak jest obdarzona dużą wartością malarską.
Na uwagę zasługuje ponadto zmysł obserwacji.

Praca autorstwa Barbary Sobiegraj

III miejsce:
Praca pełna odwagi, swobody i kreacji mimo skromnych środków warsztatowych /plasteliny/.

Praca autorstwa Eweliny Tapper

W skład komisji fotograficznej weszli:
Krystian Kłysewicz – przewodniczący – fotograf, miłośnik Roztocza i ziemi lubaczowskiej,
Henryk Wacnik – od wielu lat właściciel studia fotograficznego, fotograf, filmowiec.

Protokół komisji oceniającej prace fotograficzne w XXIV edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

Przewodniczący komisji oceniającej fotografie napisał:
Komisja miała niezwykle trudne zadanie wyboru najlepszych prac w tegorocznej edycji konkursu. W sumie wpłynęło 69 zgłoszeń z 12 szkół. Wybór był o tyle trudny, że zdjęcia prezentowały wysoki poziom. Spośród wszystkich prac były jednak te które w szczególny sposób przykuły uwagę jurorów. Po ponad godzinnej dyskusji w końcu udało się wskazać zwycięzców.

I miejsce przyznaliśmy Grzegorzowi Pyrce. Praca przedstawia jeden z klasycznych widoków Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej – przydrożną kapliczkę i polną drogę z drzewami. Zdjęcia mają ciekawy kadr i wykonane zostały z odpowiedniego miejsca dzięki czemu dużą rolę odegrało światło zmieniające się w poszczególnych porach dnia grając cieniami zarówno na kapliczce jak i drzewach. Wszystkie trzy zdjęcia tworzą zgraną całość. Jest to sentymentalny wręcz obrazek naszego regionu. Gratulacje.

Zdjęcia autorstwa Grzegorza Pyrki

II miejsce przyznaliśmy Filipowi Mazurkiewiczowi. Praca wyróżnia się swoim ciekawym kadrem, w którym główną rolę pełnią korony drzew nadając całości dramatyzmu i tajemniczości. Dużą rolę odgrywa tutaj gra światła tworząca bardzo ciekawy efekt w koronach drzew oraz na budynku kościoła. Gratulacje.

Zdjęcia autorstwa Filipa Mazurkiewicza

III miejsce przyznaliśmy Marzenie Chamidze. Zdjęcia przedstawiają samotny krzyż przydrożny, kolejną ikonę naszego regionu. Urzekają swoją prostotą, ale i wymownością, jak również wykonane zostały podczas pięknego wschodu i zachodu słońca. Kamieniarka bruśnieńska to bardzo ważny element naszej historii i kultury, są to obiekty bardzo wdzięczne do fotografowania a przedstawiony na zdjęciu krzyż jest tego przykładem. Gratulacje.

Zdjęcia autorstwa Marzeny Chamigi

Jak co roku, również i w tym nagrodzone zostały osoby, które posiadają talent plastyczny i fotograficzny ujawniły go tworząc niezwykłe prace, oraz te, które wykazały się pracowitością i rzetelnością jak również pomysłowością w tworzeniu prac multimedialnych. Najlepsze prace zostały nagrodzone i wyróżnione. Za najlepsze prace młodzież otrzymała nagrody finansowe dyplomy, statuetki oraz nagrody książkowe. W konkursie historycznym za I miejsce 400 zł, za II – 300 zł i za III miejsce 200 zł. W konkursie plastycznym i fotograficznym młodzież otrzymała nagrody finansowe w wysokości kolejno 200, 150 zł. i 100 zł. Osoby wyróżnione otrzymały dyplomy oraz książki. Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania oraz upominki w postaci publikacji regionalnych.

Z powodu pandemii tegoroczne podsumowanie konkursu przybrało formę kilkuosobowych spotkań. Uczestnicy konkursu z poszczególnych szkół zgłaszali się do nas wraz z opiekunami w ściśle określonym terminie. Zarówno przebieg wręczania nagród jak i wszelkie prace konkursowe i obrady jurorów odbywały się w reżimie sanitarnym lub on-line.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w kolejnej edycji konkursu, której organizatorami były następujące instytucje:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie,
Urząd Miasta Lubaczów
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.

Dziękujemy także Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich za nieodpłatne przekazanie 16 szt. publikacji „Kresowe wspomnienia” dla opiekunów uczestników konkursu.

Przypominamy, że konkurs „Wiem wszystko o mojej miejscowości” znajduje się na liście konkursów które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności